Hopp til innhold

Fant rottegift i død Østmarka-ulv

En utvidet analyse av Østmarka-ulven som ble avlivet i vinter på grunn av skabb, viser at den hadde flere typer rottegift i kroppen.

En hannulv ble skutt i Enebakk etter at den ble funnet i dårlig forfatning.

BLE SKUTT: Ulven var i så dårlig forfatning at det ble vurdert at den ikke kom til å overleve på egen hånd.

Alfahannen i Østmarka-reviret ble raskt og kraftig angrepet av skabb i vinter og av dyrevelferdshensyn ble den skutt. Nettopp det at det kom så raskt og kraftig, gjorde at Fylkesmannen bestilte en utvidet giftanalyse av den døde ulven.

Svarene fra analysen fra Veterinærinstituttet, som kom denne uken, viser at ulven hadde spor av tre gifttyper som knyttes til rottegift.

Tror noen har lagt ut forgiftet kjøtt

Arnodd Håpnes

Arnodd Håpnes i Naturvernforbundet mener det er nærliggende å tro at ulven er blitt forgiftet.

Foto: Jo Straube

– Dette er svært alvorlig, det er nok dette som gjorde at den ble så sterkt angrepet av skabb at den måtte avlives. Dette er kritisk, det har ødelagt ulveflokken vår i Østmarka, sier Arnodd Håpnes, fagleder for naturmangfold i Naturvernforbundet.

Giftfunnet kan bety at ulven har spist smågnagere som har giften i seg eller at den har spist utlagt kjøtt som har vært forgiftet.

– Etter det voldsomme ulvehatet i regionen i fjor etter at ulven tok sau, er det svært nærliggende å tro at dette er ulovlig utlagt giftåte, sier Håpnes.

Har varslet politiet

Are Hedén, fylkesmiljøvernsjef

Fylkesmiljøvernsjef Are Hedén sier de har orientert politiet om funnene.

Foto: FYLKESMANNEN

Fylkesmannen og Veterinærinstituttet vil nå undersøke om det kan ha vært naturlige verdier eller om det er noe spesielt som peker mot forgiftning. Det er ikke uvanlig at rovdyr har slike giftstoffer i seg da de kan ha lang nedbrytningstid.

– Vi må finne ut om det er utlagt åte som er grunnen til at dette har skjedd, sier fylkesmiljøvernsjef Are Hedén hos Fylkesmannen til NRK.

De har orientert politiet om funnene.

Ber om tips

– Vi vil følge opp dette videre og ber om at folk er våkne og melder fra om de ser utlagt åte slik at vi kan fått tatt prøver av det, sier Hedén.

Ifølge Veterinærinstituttet, som obduserte ulven og analyserte prøvene, kan de ikke fastslå noen sikker sammenheng mellom utviklingen av skabb og nivået av giftstoffene som ble funnet, men de vil undersøke flere ulver og rødrev for å prøve å komme nærmere kilden til giftstoffene. De mener det er sannsynlig at ulven har spist forgiftede smågnagere.

Viltkamera har filmet skabbete ulv i Enebakk, Østmarka. Ulven blir avlivet.

DEN SISTE TIDEN: Ulven ble de siste ukene observert flere ganger og den er fotografert både med viltkamera og ved video på telefon.