Fant mer olje ved MS Hamen

– Det kan være noen som dumper oljen, eller så er det tanker i båten vi ikke vet om.

M/S Hamen

MS Hamen har ligger på svensk side av Iddefjorden i sju år, og skapt debatt og krangel mellom de norske eierne og svenske myndigheter i en årrekke.

Foto: Rainer Prang / NRK

Lettflytende olje ble funnet rund det norske fartøyet MS Hamen som ligger på svensk side av Iddefjorden.

Den svenske Kustbevakningen har lagt ut lenser og inspisert forholdene. Dog er det ingen som vet hvor oljen kommer fra og Anders Wimmer i Kustbevakningen lurer på om oljen kan komme fra et annet sted enn selve fartøyet.

– Noen som dumper oljen, eller så er det tanker om bord som vi ikke vet om, sier han til Strömstads Tidning.

LES OGSÅ:

Har ligget der i sju år

– Fartøyet virker tett, og vi kan ikke se noen lekkasje. Det føles som om det eneste som gjenstår er at det er noen som pumper olje ut av båten, sier han til avisen.

Skipet har ligger på svensk side av Iddefjorden i sju år, og skapt debatt og krangel mellom de norske eierne og svenske myndigheter i en årrekke.

Strömstad kommune har like lenge forsøkt å få skipet bort fra Iddefjorden mellom Bohuslän og Norge. Nå kan det virke som at de får ønsket sitt oppfylt.

Mark- og miljødomstolen i Sverige har bestemt at skipet skal fjernes fra svensk side umiddelbart, men fartøyet har ikke rikket seg.

I mars i fjor gikk skipet ned under isen med akterenden, men kunne heves.

LES OGSÅ:

Oppdaget lekkasje

I fjor sommer gikk den svenske kystvakten om bord, etter at det var oppdaget lekkasjer fra Hamen til vannet rundt skipet. Olje og andre væsker ble da lenset fra skipets røranlegg og hulrom.

Hamen ligger i et EU-vernet område innenfor det som heter "et særskilt beskyttet område" under Natura 2000, og det er sterke begrensninger på hva slags aktivitet det kan være i slike områder.

MS Hamen har hatt status som vernet siden 2005, men Riksantikvaren trakk i 2010 vernestatus og penger tilbake fra prosjektet, fordi man ikke lenger anså at det var realistisk å jobbe videre med bevaring av skipet.

Dermed forsvant 1,5 millioner kroner i statlige midler.