Hopp til innhold

Fant dynamitt på ulykkessted

På anleggsplassen på Geilo der tre mennesker ble drept i september i fjor, ble det i januar fortsatt funnet udetonert dynamitt.

Sprengningsulykke Geilo
Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– Det er jo godt man oppdaget det før man startet opp igjen på anleggsplassen og før man begynte å grave der, sier avdelingsleder Siri Hagehaugen i direktoratet for brann og eksplosjonsvern.

Avdelingsleder i DSB Siri Hagehaugen.

Funnet av dynamitten er meldt som avvik, bekrefter avdelingsleder Siri Hagehaugen i direktoratet for brann og eksplosjonsvern

Foto: DSB

Ved første opprydding etter ulykken ved Trøo 3. september i fjor ble det avdekket et par hull med dynamitt som ikke var gått av. Men ved oppstart av anleggsarbeid i januar i år ble det funnet ytterligere nesten 10 kilo udetonert dynamitt i ett borehull. Det burde vært oppdaget i høst ifølge Hagehaugen.

– Ja, det burde det.

Det er Statens vegvesen som er byggherre på stedet og dermed har ansvaret. Men Hagehaugen vil ikke kritisere noen etter funnet av dynamitten.

Finner ofte udetonerte salver

Dynamittladninger som står udetonert igjen etter sprengning kalles forsagere og forekommer fra tid til annen på anleggsplasser. Entreprenøren kan nødvendigvis ikke klanders, men ifølge rutinene for sprengningsarbeid skal Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern varsles med en avviksrapport. Og slike meldinger har det kommet flere av den siste tida.

– Vi har sett at det er ganske vanlig. På et par store prosjekter nå i fjor fikk vi meldinger om at det stod igjen hull som ikke var gått av som planlagt. Så det skjer dessverre.

Alle slike avvik skal meldes til Direktoratet for Brann og Eksplosjonsvern slik at man kan lære av dem, sier Hagehaugen.

– Det er viktig at vi finner ut hva som gjør at salver blir stående igjen og hva man kan gjøre for å hindre at det skjer igjen. Derfor er det viktig at man alltid kontrollerer setter sprengning at salven har gått av som den skal og at ingen hull blir stående med salver i.

Les også: Får kritikk etter Geilo-ulykken

Fortsatt ingen ulykkesårsak

Politiet samarbeider med Arbeidstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i etterforskningen av ulykken. Fortsatt er det ikke kjent hva som er årsaken til ulykken. Etterforskningen nærmer seg slutten.

Etter det NRK kjenner til skal ulykken ha skjedd i forbindelse med boring av ett av hullene. En borestang på boreriggen har kommet i kontakt med dynamitt. Det har ført til at stanga har splintret, og splinter har truffet dynamitt som har ligget på bakken.