Hopp til innhold

Fant de Norges eldste langhus?

Arkeologer i Østfold venter spent på analysene etter at de fant spor etter et toskipet langhus i Halden.

Utgraving i Halden

Arkeolog Jacob Johansson og Anne Skullerud avsluttet i dag arbeidet på tomta hvor de har funnet spor etter et toskipet langhus.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Utgraving i Halden

Arkeologer har tatt jordprøver og sendt dem til analyse.

Foto: Espen Torgersen / NRK
Utgraving i Halden

Utgravingen skyldes at det skal bygges boliger på området.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Under en nødgraving fant arkeologer sporene etter et 18 meter langt og 4,5 meter bredt hus.

– Vi visste at det var en steinalderboplass her. Det var garantert at vi skulle gjøre funn her, men ikke av et langhus. Det var bare noe vi håpet på. Da vi avdekket flere hull og så at det laget stolperekker, så ble vi litt ivrige, innrømmer arkeolog hos fylkeskonservatoren i Østfold fylkeskommune, Anne Skullerud.

Stedet er det samme som det ble gjennomført en utgravning på i 1992. Den gangen fant man over 16.000 flintbiter, et ildsted som de har datert til rundt år 2500 før Kristus – den siste delen av steinalderen.

– Derfor håper vi huset kan ha stått her samtidig som de andre funnene, sier hun.

LES OGSÅ:

Var de mer bofaste enn man trodde?

Utgraving i Halden

Jacob Johansson med den siste finpuss før de forlater området.

Foto: Espen Torgersen / NRK

Dersom huset er fra samme periode vil det gjøre det til et av Norges eldste toskipede langhus. Arkeologene har nå tatt prøver av jorden hvor stolpene sto og har sendt den inn til analyse.

– Vi har funn fra boplassen som viser at det har vært spredt bosetting. De har vært her under jakt og fiskesesongen. Men når man gjør funn av et hus viser det at de kan ha vært på samme sted over lang tid – de har vært litt mer bofaste, forteller Skullerud.

Stolpehullene i bakken viser tydelig to rekker med veggstolper på hver side samt en stolperekke i midten som var til for å holde taket. Et toskipet langhus besto av to rom.

Det er funnet flere slike hus i Norge. De fleste tilhører den yngste delen av steinalderen og overgangen til bronsealderen – rundt år 2000 før Kristus.

– I Rogaland har de funnet flere. Her i Østfold fant vi noen under Svinesundprosjektet. De er datert til den yngste delen av steinalderen. Det ble også funnet et under E6 utbyggingen ved Solbergtårnet i Sarpsborg.

(Artikkelen fortsetter under)

Utgraving i Halden

Utsikten var det ikke noe å si på. - Det er en grunn til at de valgte å bosette seg her i Steinalderen, forteller Anne Skullerud.

Foto: Anders Winlund / NRK

LES OGSÅ:

Skal bygge nye hus på stedet

Arkeologene startet en såkalt hasteutgraving fordi området i Halden nå skal reguleres til boliger.

– Nå får vi ut den siste informasjonen om boplassen. Når vi er ferdige med arbeidet vårt, så er det ikke flere spor igjen, forteller arkeolog Jacob Johansson fra Kulturhistorisk museum.

Deres arbeid på stedet ble avsluttet i dag etter flere ukers jobbing på stedet. Utgravingen er et samarbeid mellom fylkeskonservatoren og museet.

– De gravde 284 kvadratmeter i 1992. Nå har vi gravd ut 1.100 kvadratmeter, forteller han.

Årsaken til at de ikke fant huset under forrige utgraving har med metoden å gjøre.

– Vi har brukt gravemaskin og fjernet 20–30 centimeter av jorden for å finne andre spor. Metoden som ble brukt sist gikk ut på å grave ut ruter og solde jorden. Da ser man ikke stolpeavtrykkene, forteller han.