Gjorde sensasjonelt funn utenfor Kjøkøya

Fant deler av en 1500 år gammel hodeskalle under vann i Fredrikstad. – Det er et spektakulært funn, sier arkeolog.

Hodeskalle fra Kjøkøya

En konservator ved Norsk Maritimt Museum undersøker hodeskallen.

Foto: Ida Fløystad/ NMM

Hodeskalle fra Kjøkøya

Radiologisk datering viste at hodeskallen er 1500 år gammel.

Foto: Pål Thome/ NMM

Det var en dykker fant deler av en hodeskalle under anleggsarbeid ved Kjøkøya i Fredrikstad høsten 2013, skriver marmuseum.no.

Dykkeren kontaktet Norsk Maritimt Museum om funnet. Etter en kort rådslagning med politiet ble det avgjort at det ikke var snakk om noen politisak, men derimot noe for kulturminnevernet.

– Etter at hodeskallen ble sendt til radiologisk datering viste det seg at den var fra folkevandringstiden, altså 420–570 e.Kr. Skallen ser også ut til å være utsatt for varmebehandling, sier Jørgen Johannessen ved Norsk Maritimt Museum til NRK.no

Eneste funn?

Skallen ble funnet på tre meters dyp under en meter med leire. På grunn av at Glomma renner ut i området, strie strømmer i overflaten, og store mengder slam var arkeologene først usikre på hvor gammel hodeskallen kunne være.

De trodde at det kanskje kunne dreie seg om en krigsfange som hadde fått en grunn grav i fjæra.

Men skallen viste seg å være nærmere 1500 år gammel.

– Dette er et spektakulært og ganske unikt funn. Jeg kan ikke komme på noe annet skjelettmateriale fra folkevandringstiden som er varmebehandlet og funnet under vann, sier Johannessen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hodeskalle utenfor Kjøkøya

Delene fra hodeskallen ble funnet på tre meters dyp utenfor Kjøkøya i Fredrikstad.

Foto: Norsk Maritimt Museum

Vil lete etter flere deler

På grunn av varmebehandlingen og funnstedet spekulerer Johannessen i at hodeskallen kanskje kan stamme fra en båtbegravelse fra vikingtiden.

– Vi kjenner jo blant annet Balders bålferd. Han ble lagt i et skip som ble antent og sendt til havs. Det er jo en myte fra sagaene, men vi vet at det var stor

Jørgen Johannessen leter etter vikingskip

Marinarkeolog Jørgen Johannessen ved Norsk Maritimt Museum.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

variasjon i begravelser i jernalderen og vikingtiden. Var dette vanligere enn vi har vært klar over?

Han forteller videre at arkeologene nå er interesserte i å undersøke stedet nærmere for å se om de kan gjøre ytterligere funn.

– Vi planlegger en befaring, men det vil eventuelt ikke skje før til våren. Vi kan kanskje finne flere skjelettdeler, rester etter en brent båt, tekstiler eller andre gjenstander, sier han.