Hopp til innhold

Fakkelaksjon mot skolerasering

Nærmere 500 sinte og fortvilte barn og foresatte aksjonerte torsdag kveld ved Folkvang skole i Halden i frykt for at skolen skal bli lagt ned.

Folkvang skole, Halden

Folkvang skole er en skole i nærmiljøet og torsdag kveld markerte hundrevis av mennesker sin misnøye med truslene om nedleggelse av skolen og de dårlige skoleforholdene i Halden.

Foto: Bunjaku, Shemsi / NRK

 - Dersom Folkvang skole legges ned vil barna få lengre vei til skolen. Mange av de som i dag går til skolen må bli kjørt eller ta buss. Som barna selv sier ”det blir mer forurensende om vi må kjøres til skolen”, det sier Ellen Cathrine Mork-Knudsen, FAU-leder for Folkvang i Halden kommune, til NRK.

Både elever, lærere og foreldre er fortvilte over kuttene rådmannen har lagt opp til i skolene i Halden, og  selv om politikerne i utvalget for undervisning onsdag ikke direkte vedtok nedleggelser av Folkvang og Iddevang, henger et "nedleggelses-spøkelse" over skolene.

 - Vil bevare Folkvang

 

Folkvang skole, Halden
Foto: Rainer Prang / NRK

- Det er rørende å se så mange som har møtt frem her i dag for å kjempe for skolen sin. Os og Øberg skole har vært nevnt som de skolene man ser for seg at barna flyttes til, sier Mork-Knudsen.

Foreldre og barn mener Folkvang har en unik beliggenhet. Skolebygningen er i en relativt god forfatning. Verken barn eller foreldre ønsker å sende barna sine fra for eksempel Eskeviken lengst syd i sentrum gjennom byen til Os skole

- Elevene har flotte turområder rett utenfor døren. Foreldre og lærere har bygget to gapahuker i et naturområde rett ved skolen. Barna kan gå til Fredriksten festning og bruker festningen mye i undervisningen, sier hun.

Folkvang skole, Halden

Den siste trivselsundersøkelsen på skolen viste meget gode resultater, og lærerne her har lavt sykefravær. - Dette gjenspeiler trivsel, sier KFU-lederen.

Foto: Rainer Prang / NRK

Barna får lære om historie, kultur og naturfag, og de kan er i gangavstand til sentrum , til biblioteket, til kirken og er uavhengig av busstransport.

- Folkvang skole er en skole i nærmiljøet. Barna tar seg hit både sommer som vinter for å leke i skolegården. De kjenner tilhørighet. Det vil de miste ved å måtte gå på skole som ligger lengre unna, forteller Mork-Knudsen.

Ødelegger miljøet

- Det å splitte skoleklasser er meget uheldig. Elevene vil gå i samme klasse og på samme skole som vennene sine. Folkvang skole er en oversiktlig skole. Lærerne kjenner de fleste elevene og fanger raskt opp dersom det er noen som mobbes eller ikke har det bra, sier FAU-lederen og viser til at den siste trivselsundersøkelsen på skolen viste meget gode resultater.

- Lærerne her har lavt sykefravær. Dette gjenspeiler trivsel, sier hun.

Frustrasjonen blomstrer i Halden

- Hva er det mest alvorlige ved det som skjer med Halden-skolene nå ?

Bård Vegar Solhjell

KFU i Halden har sendt brev til skolestatsråd Bård Vegard Solhjell og beskrevet en skolesituasjon for barna i grunnskolen som hårreisende og fortvilet.

Foto: NRK

Mork-Knudsen viser til et lite klipp fra KFU's (samleorgan for alle foreldreutvalgene) e-mail til statsråd Solhjell og til lederen av undervisningskomiteen på Stortinget Ine Marie Eriksen Søreide:

"Frustrasjonen blomstrer i Halden. Våre sentrale politikeres evige festtaler om satsing på skolen oppleves rett og slett som latterlige.

Der man møter virkeligheten, i kommunene, er situasjonen en ganske annen. Kutt i skolebudsjett (!), kutt i lærerstillinger (!), forslag om nedlegging av flere barneskoler (!)

Så dårlige er skolene vedlikeholdt at mange skolebygninger er stengt - en ungdomsskole er til og med revet p.g.a. muggsopp og råte etter at det har regnet inn i 30 år.

Den er fremdeles ikke bygget opp igjen etter å ha vært stengt i et par skoleår.  Skoleelevene fra denne skolen (Risum) er i dag stasjonert på 10 forskjellige steder i byen.

Flere gymsaler er også stengt. Forflytning av lærere og elever mellom undervisningssteder tar viktig undervisningstid fra elevene.

Folkvang skole, Halden

- Frustrasjonen blomstrer i Halden. Våre sentrale politikeres evige festtaler om satsing på skolen oppleves rett og slett som latterlige, skriver KFU-lederen i et brev til statsråd Solhjell.

Foto: Bunjaku, Shemsi / NRK

At det foregår lovbrudd er det ingen tvil om, men hva er alternativet ?

Fullstendig uholdbart, men en pinlig virkelighet for kommunale politikere."

Alvorlige kuttforslag

Rådmannen i Halden foreslår å kutte 24 lærerstillinger neste skoleår og merkantile stillinger skal kuttes.

Pengene til hver enkelt elev i grunnskolen blir redusert med 19 prosent, det vil si 500 kroner pr elev pr. år. Det blir ikke midler til å sette inn vikarer ved sykdom. På barneskoletrinnet skal timetallet økes.

- Kort sagt, det blir umulig å drive skolene forsvarlig. Dette er ikke en satsing på skolen, tvert i mot, sier Ellen Cathrine Mork-Knudsen.

Må satse på kvalitet og utdanning

- Kunne politikere prioritert annerledes og i så fall hvordan ?

- Det er viktig å satse på kvalitet i skole og utdanning. Nå må vi gjøre som i Finland hvor man har verdens beste skole og satse på de små. De nasjonale prøvene viser at Halden-skolen trenger et kraftak for å øke nivået, sier FAU-lederen.

Hun sier voksne skylder barne en god grunnutdanning.

- Det skal legge grunnlag for livet, for en god oppvekst, yrkesvalg og sosial trygghet. Det vil forbygge for helseproblemer, rus og kriminalitet og ikke minst arbeidsledighet. Og hvorfor legge ned dynamiske og velfungerende skoler?, avslutter Ellen Cathrine Mork-Knudsen spørrende.