Høyere fartsgrenser kan føre til færre ulykker

En ny undersøkelse viser at veiene blir tryggere om man øker fartsgrensene med ti kilometer i timen. Men Trygg Trafikk er i tvil.

E6 i Østfold

Ifølge en dansk undersøkelse kjører bilister i en jevnere hastighet om man øker fartsgrensen.

Foto: NRK

Ifølge en ny undersøkelse fra det danske Vejdirektoratet blir trafikksikkerheten bedre om man øker fartsgrensen fra 80 til 90 kilometer i timen.

Når man øker fartsgrensen setter de som vanligvis kjører sakte, opp farten, mens de som vanligvis kjører langt over fartsgrensen kjørte saktere, skriver Teknisk ukeblad.

Færre drept på danske veier

Det fører til at de forskjellige bilistene kjører i en jevnere hastighet og det blir færre forbikjøringer.

– Hvis der er stor spredning i hastighetene er det flere som vil forsøke seg på forbikjøringer. Jo mer lik fart, jo mer sikre blir veiene, sier saksbehandler i Vejdirektoratet, Rene Juhl Hollen til Jyllands-Posten.

For ni år siden satt også danske myndigheter opp fartsgrensa fra 110 til 130 kilometer i timen på mange motorveier. Etter det har færre personer blitt drept på de danske motorveiene.

– Må også sette inn ulykkesreduserende tiltak

Gjennomsnittsmåling effektivt

Sjefingeniør Arild Ragnøy ved Vegdirektoratets trafikksikkerhetsseksjon.

Foto: Statens vegvesen

I Norge jobber Vegdirektoratet med et prøveprosjekt for å øke fartsgrensen med 10 kilometer i timen på motorveier i Østfold og Vestfold.

Men Arild Ragnøy ved Vegdirektoratets trafikksikkerhetsseksjon, tror ikke en fartsøkning i seg selv vil bedre trafikksikkerheten her i landet.

– Det kan godt hende det finnes strekninger på det danske veinettet hvor det har vært egnet å sette opp fartsgrensen for å redusere spredningen, fordi mange har kjørt for fort på forhånd. Om tiltaket gjør at farten generelt blir lavere, kan jeg forstå sammenhengen. Men eksperimenter gjennomført i Norge har vist at nedsetting av fartsgrenser er entydig med en ulykkesreduksjon, sier han til Teknisk ukeblad.

Han foreller at de kommer til å vurdere tiltak for å redusere ulykker samtidig som de øker fartsgrensene i Norge fra 100 til 110 kilometer i timen.

– Om du hever farten uten å innføre ulykkesreduserende tiltak, er det velkjent kunnskap at ulykkestallet øker, og at skadeomfanget ved ulykker blir større.

– Setter den heller ned

Paal Gunnar Mathisen, leder i Trygg Trafikk i Østfold

Leder i Trygg Trafikk Østfold, Paal-Gunnar Mathisen tror ikke det er en god idé å sette opp fartsgrensene.

Foto: Bjørn Ruud

Leder for Trygg Trafikk i Østfold, Peel-Gunnar Mathisen er heller ikke sikker på at det lønner seg å sette opp fartsgrensen.

– Umiddelbart tenker jeg at dette ikke er en god idé. Skulle man gjort noe sånn i Norge mener jeg helt klart at vi trenger å ha trafikksikkerhetstiltak i tillegg til at man øker fartsgrensen, som for eksempel midtdelere, sier han til NRK.

Mathisen mener det er bedre å holde fartsgrensene nede.

– Det vi gjør i Norge når vi vet det er trafikkfarlige veier er ikke å sette opp hastigheten. Man setter den heller ned, og ikke minst setter man opp fotobokser for å redusere hastigheten. Det viser seg veldig positivt i Norge.

Slik settes fartsgrenser i Norge

60 km/t

Brukes som fartsgrense på veger med mange avkjørsler og/eller stor aktivitet på vegens sidearealer

70 km/t

Brukes som fartsgrense på veger der risikoen for at det skal skje alvorlige ulykker er høy

80 km/t

Er generell fartsgrense utenfor tettbygd strøk

90 km/t

Brukes som fartsgrense på lavtrafikkerte veger med spesielt god standard, og på to- og trefelts veger med midtrekkverk

100 km/t

Brukes på firefelts motorveger med god standard

(Kilde: Statens vegvesen)