Færre turister reiser til Lesvos

Reiseselskapet Lilleput Reiser, med base i Drammen, meldte i juni at de avvikler driften etter sesongen 2016. En av årsakene er at færre vil feriere i Hellas grunnet flyktningsituasjonen der.