Færre selger sex på gata i Oslo

Flere prostituerte selger sex på nettet, men mange av utfordringene er de samme som for gateprostituerte. Kirkens Bymisjon kontakter de prostituerte på eskorte-nettsider for å hjelpe dem.

Eskorte-nettside

ESKORTE-NETTSIDE: Ifølge Kirkens Bymisjon selger stadig flere prostituerte sex på internett.

Foto: ROLV CHRISTIAN TOPDAHL / NRK

– De siste årene har det vært en nedgang i antall prostituerte i Oslo sentrum. I 2009 var det rundt 100 prostituerte. I dag er det mellom 15 til 20 prostituerte, sier Olav Lægdene, leder i Kirkens Bymisjons Nadheim. Organisasjonen driver oppsøkende arbeid for å komme i kontakt med mennesker som selger sex.

I år er det 10 år siden sexkjøpsloven ble innført i Norge. Loven gjør det straffbart å kjøpe sex.

Kontakter prostituerte på nettet

Ifølge Kirkens Bymisjon selger stadig flere prostituerte sex på internett.

– Selv om mange av de prostituerte selger sex på nettet, opplever de mange av de samme utfordringene som de som selger sex på gata. Blant annet blir mange utsatt for vold, sier Lægdene.

Bildet viser Olav Lægdene, leder i Kirkens Bymisjons Nadheim

NEDGANG: – De siste årene har det blitt færre som selger sex i Oslo sentrum, sier Olav Lægdene, leder i Kirkens Bymisjons Nadheim.

Foto: Anders Fehn

For å nå ut til de prostituerte som selger sex på nettet, kontakter Kirkens Bymisjon dem via eskorte-nettsider.

– Mange er skeptiske. De tror det er politiet eller en kunde, sier Lægdene.

Tilbyr hiv og HPV-test

Kirkens Bymisjon hjelper de prostituerte på ulike måter.

– Blant annet gir vi dem tilbud om å ta hiv og HPV-test. I tillegg bistår vi dem som har blitt utsatt for vold. Vi kan også hjelpe dem hvis de ønsker å anmelde voldshendelser til politiet, sier Lægdene.

Ifølge Kirkens Bymisjon er de fleste gateprostituerte fra Romania og Bulgaria.

– De som selger sex på nettet er ofte fra Russland, Thailand og Sør-Amerika, sier Lægdene.

Politiet bekrefter at det har vært en kraftig nedgang i antall gateprostituerte. Magnus Løkenflaen er leder for etterforskning av organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Han synes det er vanskelig å svare på om det er noe sammenheng mellom nedgangen i antall gateprostituerte og økningen i prostituerte som selger sex på internett.

– Politiet forsøker å holde en oversikt over hvor mange som selger sex på internett. Men vi kan ikke garantere at vi er på alle kanaler, sier Løkenflaen.

Nettsteder tilbyr sexkjøp

ULIK BAKGRUNN: Ifølge Kirkens Bymisjon er de som selger sex på nettet i Norge ofte fra Russland, Thailand og Sør-Amerika.

Foto: Jan Jørg Tomstad / NRK

– Tryggere å selge sex på nettet

Pro sentret er Oslo kommunes hjelpetilbud for personer som selger sex.

– Mange som selger sex føler de har mer kontroll når de selger sex på nett. De opplever at det er tryggere, og de blir ikke trakassert på samme måte som mange som selger sex på gata opplever, sier Bjørg Norli, leder for Pro sentret.

Hun forteller at mange av de som kommer til senteret sliter med flere og til dels overlappende utfordringer, som svært dårlig boforhold, personlige og familiære problemer, dårlig økonomi, ulike helseplager og ensomhet . I tillegg utsettes mange for vold og trusler.

– Mange har ikke tilhørighet i Norge. Hvis de anmelder vold de har blitt utsatt for, er de redde for å bli sendt ut av landet, sier Norli.