Færre Sarpsborg-syklister

Stadig færre sykler i Sarpsborg. Tre tellestasjoner viser alle nedgang i tallet på syklister fra 2014 til i år. Sarpsborg, Fredrikstad og Østfold fylkeskommune gikk inn i bypakke Nedre Glomma for tre år siden. Et av målene her var at flere skulle sykle. Rådgiver i bypakke-sekretariatet, Tor Stabbetorp, innrømmer at utviklingen ikke er som ønsket.