Konfliktrådet fortviler over færre saker

Til tross for at regjeringen har et mål om å øke antall straffesaker til Konfliktrådet, har oversendelsen av saker til Østfold og Follo Konfliktråd sunket med 22 prosent sammenlignet med tallene fra i fjor.

Ethel Fjellbakk, leder i Østfold og Follo Konfliktråd

BEKYMRET: Ethel Fjellbakk Wright i Østfold og Follo Konfliktråd.

Foto: Marianne Løkkevik Ekeberg / NRK

Konfliktrådet er bekymret for nedgangen i oversendte straffesaker etter sammenslåingen av Follo, Østfold og Romerike til ett politidistrikt.

– Blir nedprioritert

Lederen for Konfliktrådet i Østfold og Follo, Ethel Fjellbakk Wright, tror noe av grunnen kan være omleggingen til det nye politidistriktet.

– Det er mye som skjer i det nye politidistriktet, og da blir kanskje alternative løsninger lagt bort. På den måten blir kanskje de fleste saker avgjort på enklere måter, som for eksempel bøteleggelse.

Wright forteller videre at Konfliktrådet i samarbeid med politiet må jobbe sammen for å snu trenden.

Ikke bekymret

Fungerende påtaleleder i Østfold, Espen Jamissen, er ikke bekymret over nedgangen, men kan være enig med Wright i at de kan ha hatt for lite fokus på å sende saker til Konfliktrådet.

– Vi har registrert at det har vært en nedgang i antall saker som vi har sendt, men jeg ser ikke nødvendigvis noe stor dramatikk i dette.

Jamissen forteller videre at årsakene til nedgangen er sammensatte.

Espen Jamissen

PÅTALELEDER: Espen Jamissen er ikke bekymret over nedgangen.

Foto: Odd Skjerdal/NRK

– Den ene grunnen kan være at det er færre som samtykker til mekling i Konfliktrådet. Den andre grunnen kan være at sakene kan ha blitt avgjort med en annen straffereaksjon.

Nedgang på nasjonalt nivå

På landsbasis er det også en liten nedgang i antall saker som sendes til Konfliktrådet. Deres direktør tror ikke at sammenslåingen av politidistrikt er en avgjørende faktor.

– Vi ser at det også øker betraktelig i noen distrikter, så grunnene er nok mange, sier Siri Kemeny.