Færre omkom på norske veier

Antall omkomne i trafikken har ikke vært så lavt på over 60 år. Vegdirektøren retter likevel en pekefinger mot bilistene. – Bruk av mobiltelefon i bil utgjør den største faren for trafikksikkerheten, sier Moe Gustavsen.

Sjåfør bruker mobiltelefon under kjøring

MOBIL I BIL: Vegdirektøren ber folk legge vekk mobilen når de kjører bil.

Foto: Andreas Sundby / NRK

I 2015 mistet 125 personer livet på norske veier. Det er 22 færre enn året før, og vi må helt tilbake til 1950 for å finne lavere tall.

– Det er et betydelig lavere tall enn tidligere. Det er bra, men det er fortsatt altfor mange som sitter igjen med savn etter noen de mistet foregående år, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Terje Moe Gustavsen

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen.

Foto: Trond Vestre / NRK

Det var møteulykker og utforkjøringer som tok flest liv også i 2015. Tre av fire som mistet livet, var menn. En av fire var i alderen 18–24 år.

– Legg vekk mobiltelefonen

Det skjer flest trafikkulykker i Norge i sommerhalvåret. Vegdirektøren mener distraksjon er en av de største utfordringene.

– Mobiltelefon er den største synderen, men det er også mange andre ting. Vi spiser i bilen og bruker radio, stereoanlegg og GPS mens vi kjører. Det er mange ting som kan distrahere i et veldig komplisert trafikkbilde, sier Moe Gustavsen.

Vegdirektøren har noen råd til bilistene for å få ned antallet trafikkdrepte ytterligere.

– Hold deg edru når du kjører bil, hold fartsgrensen, bruk bilbelte – og kjør når du kjører, ikke hold på med andre ting.

Bedre og sikrere biler

Buskerud er blant fylkene der nedgangen i antallet trafikkdrepte har vært størst. Til sammen åtte mennesker omkom på veiene i fylket i 2015. Det er ti færre enn i 2014.

Anne Marit Jordheim

Distriktsleder Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk, Buskerud.

Foto: Heidi Elisabeth Odde / NRK

– Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner ennå. Det er mange faktorer som spiller inn. Bilene er bedre, veiene blir bedre, og jeg tror sjåførene tar trafikken mer på alvor, sier distriktsleder Anne Marit Jordheim i Trygg Trafikk.

Jordheim understreker at det er viktig å holde fokuset oppe selv om det har vært en positiv nedgang. Hun deler vegdirektørens bekymring når det gjelder bruk av mobiltelefon i bil.

Moderne biler gjør at vi føler oss tryggere enn før, mener Jordheim.

– Vi har gode, sikre biler og det er lett å glemme at vi må ha full konsentrasjon på veien. Det er så lett å sjekke telefonen og Facebook. Når vi er i bilen, må vi legge mobilen helt vekk og konsentrere oss om trafikken.

Antall drepte i trafikken

2013

2014

2015

januar

14

9

6

februar

9

14

7

mars

11

9

10

april

9

7

4

mai

14

18

11

juni

16

18

10

juli

17

18

15

august

25

18

15

september

19

15

12

oktober

22

9

8

november

10

7

13

desember

21

5

14

SUM

187

147

125