Færre hender i eldreomsorgen

Det kan bli færre ansatte på sykehjemmene i Ringerike kommune.

Rådmannen sier til Ringerikes blad at ingen faste ansatte skal bli sagt opp, men at flere sykehjem vil merke innsparingene.

Kommunen håper å spare minst tre millioner kroner på kuttene, som i hovedsak skal gå ut på å redusere bruken av midlertidige ansatte.