Færre brudd på arbeidsmiljøloven

Tall fra oktober og november viser at Renovasjons- og gjenvinningsetaten, tidligere Energigjenvinningsetaten, kun hadde to brudd på arbeidsmiljøloven i hver av de to høstmånedene. Etaten har jobbet aktivt for å redusere slike brudd.