Hopp til innhold

Forventar at øydelagd fabrikk­bygg held stengt eitt år til

Fabrikken er den einaste som produserer papir i sitt slag i Noreg. Etter raset i april blir det jobba med å sikre fjellet for fleire ras.

Saugbrugs i Halden.

OMFATTANDE: Mykje må gjerast før fabrikken kan opne opp for fullt igjen.

Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

– Det aller viktigaste no er å sikre at maskinene og bygget ikkje får eit nytt stort steinras på seg, seier Per Ivar Berg, som er administrerande direktør ved fabrikken i Halden.

Fabrikken er ein av dei største produsentane i verda av SC-magasinpapir. I april stoppa store delar av produksjonen opp etter at delar av eit fjell rasa ned på bygningen.

Det førte til at fleire kraner velta og at deler av bygningen rasa saman.

Per Ivar Berg.

Per Ivar Berg seier at fabrikken ikkje er i full produksjon før langt ut i 2024

Foto: Håkon Hov Martinsen / NRK

Raset trefte bygningen til PM6, den største og nyaste papirmaskina til fabrikken. Den står for to tredelar av papirproduksjonen. Den har vore ute av drift sidan raset.

75 tilsette jobbar på PM6 og er direkte ramma av raset.

Det som er viktig er å gi tryggleik i at folk har bra oppgåver å gå til og at det er ein god arbeidskvardag, sjølv om vi er i denne forferdelege situasjonen, seier Berg.

Ingen oppseiingar i vente

Førebels har dei unngått permitteringar, og ifølgje Berg har dei heller ingen konkrete planar om det. Dei tilsette som er ramma, har fått andre arbeidsoppgåver.

Vi har ikkje teke nokon avgjerder verken på nedbemanning eller permitteringar. Vi har planar til langt over sommaren og ut i september.

Les også Her satt Lill-Christin (46) fast etter raset: – Fryktet at jeg skulle dø

Lill-Christin Wergeland og Norske skog Saubrugs Halden.

Tillitsvald Tore Østensvig ved Norske Skog Saugbrugs meiner leiinga har vore flinke til å informere dei tilsette undervegs og til å skape tryggleik.

Permitteringar er ikkje noko tema no. I staden for lager vi planar for korleis vi skal halde dei tilsette i verksemd, seier han.

Må vente eitt år

Direktøren seier dei framleis vurderer skadeomfanget. Dei kan ikkje seie noko konkret, men det er sannsynleg at maskina vil vere ute av produksjon gjennom første halvår av 2024.

– Det kan ta lang tid. Vi må kartleggje kva som er øydelagde av utstyr.

– Første veka i august kjem det utstyrsleverandørar for å gjere ei endeleg kartlegging. Deretter må nytt utstyr bestillast. Då går det fort eit år, seier Berg.

Dramatisk oppleving

Tommy Gundersen jobbar til vanleg i bygget som vart øydelagt. Han var på jobb då steinmassane rasa ut natt til 27. april. Han fortel om ei traumatisk og kaotisk oppleving.

Tommy Gundersen var på jobb da steinraset gikk.

Tommy Gundersen seier at det var svært dramatisk.

Foto: Ingrid Mathilde Langvik / NRK

Det var dramatisk. Det vart mørkt. Alarmar gjekk. Så kom det ei svart sky av støv. Det første eg tenkte på, var alle folka rundt meg, som eg ikkje visste kor var.

Etter raset, har han jobba i vakta ved fabrikken. Han fortel at han ikkje er bekymra for framtida.

Det får berre ta den tida det tek. Dette ordnar seg.