Få unge bruker stemmeretten

Bare én av tre unge mennesker mellom 20 og 24 år valgte å stemme ved siste kommunevalg. Det er færre gutter enn jenter blant andregangsvelgerne som stemmer.

Leo Sefaj og Ømer Gulcan

Leo Sefaj (til venstre) og Ømer Gulcan er begge andregangsvelgere. De to kompisene sliter med å bestemme seg før valget. Skal de stemme, og hvilket parti skal eventuelt få stemmen deres?

Foto: Caroline Bækkelund Hauge / NRK

Valgdeltakelsen blant de unge endte i 2015 med lave 36,4 prosent. Så hva er det som gjør at de unge velgerne ikke benytter seg av stemmeretten?

Fram mot valget har NRK fulgt to typiske andregangsvelgere. Ømer Gulcan og Leo Sefaj kommer fra Fjell i Drammen. I en serie treffer vi dem i forskjellige settinger. De forteller blant annet om engasjementet sitt, hvilke saker som betyr noe for dem og om de kommer til å stemme.

Borgerplikten

I første episode får du se guttenes tanker om de skal delta i valget eller la det være.

Ømer og Leo er andregangsvelgere. Vi følger de i en serie fram mot valget. TV-serie, her klartgjort for nett. Episode 1 av 4.

Grundige forberedelser

Hva dreier egentlig valget seg om, og hvilke saker tar guttene stilling til hvis de bestemmer seg for å avgi sin stemme? I andre episode tar Ømer og Leo valgomaten.

Ømer og Leo er andregangsvelgere. Vi følger de i en serie fram mot valget. TV-serie, her klartgjort for nett. Episode 2 av 4.

Fotballbanen er hjertet

På Fjell bor det mennesker med bakgrunn fra mange forskjellige land. For å få lokalsamfunnet til å fungere, har Ømer og Leo klare tanker om hva politikerne bør prioritere.

Ømer og Leo er andregangsvelgere. Vi følger de i en serie fram mot valget. TV-serie, her klartgjort for nett. Episode 3 av 4.

Valgets kval

Etter en periode i tenkeboksen, møtes Ømer og Leo utenfor stemmelokalet. Kommer Ømer til å stemme slik han har trodd? Og kommer Leo til å benytte seg av stemmeretten?

Ømer og Leo er andregangsvelgere. Vi følger de i en serie fram mot valget. TV-serie, her klartgjort for nett. Episode 4 av 4.