Få østfoldinger søker om støtte

Østfold går glipp av penger til å sette i stand verneverdige hus, fordi få søker om støtte fra Kulturminnefondet. Mens det kom 118 søknader fra Oppland, var det kun 31 fra huseiere i Østfold. Av en pott på 70 millioner i år har knapt fire millioner gått til Østfold. Leder i fortidsminneforeningen i Østfold, Jens Bakke mener det er mulig å få mer penger som kan komme flere enn huseierne til gode.