Hopp til innhold

Få kommuner søker om hjelp til fattige

Barnefattigdommen øker i Norge, men likevel søker bare én av fire kommuner om økonomisk støtte til aktiviteter og ferieturer for fattige familier.

Liten gut er lei seg fattig illustrasjon barn

UTENFOR: Når mange barn bruker mye av fritiden på organiserte fritidsaktiviteter, kan det oppleves ekstra tøft å stå utenfor.(Illustrasjonsbilde)

Foto: Johannessen, Sara / SCANPIX

I år deler Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) ut 134 millioner kroner til kommuner og organisasjoner som har gode forslag til aktiviteter og ferieturer for barn i fattige familier. Kun 128 av landets 428 kommuner hadde søkt om penger da søknadsfristen gikk ut.

– Det er mange ulike aktiviteter man kan få tilskudd til. Ferieaktiviteter har vært en veldig populær aktivitet. Vi ser at barna har nytte av det, men også foreldrene, sier seksjonsleder Terje Grytten i Bufdir.

Terje Grytten

Seksjonsleder Terje Grytten i Bufdir.

Foto: Bufdir

I overkant av 84.000 barn og unge i Norge vokser opp i fattige familier. Tallet er økende. I løpet av sju år er det blitt 17.000 flere fattige barn. I fjor kritiserte Riksrevisjonen norske kommuner for å gjøre for lite for å bekjempe barnefattigdom.

Ønsker mindre byråkrati

I Buskerud har bare fire av 21 kommuner søkt om penger til tiltak for fattige familier. Øvre Eiker er en av kommunene som ikke har søkt. Tjenesteleder Eli Akermann ved familiesenteret skulle ønske at søknadsprosessen var enklere.

– Jeg kunne ønske at det holdt å melde inn hva vi trenger og ønsker, og at vi slapp store byråkratiske søknadsprosesser, sier Akermann.

Hun får støtte av barnevernlederen i Ringerike. En kommune med store økonomiske utfordringer.

– Det blir merarbeid å søke om penger i en hektisk hverdag. Vi skal ha folk til å følge det opp og rapportere hva pengene er brukt til. Vi bruker ikke tid og krefter på å lete etter gode prosjektmidler. Det går litt i glemmeboka dessverre, sier barnevernleder Mona Dalen i Ringerike.

Antall fattige barn i Norge

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

67.300

70.000

72.700

73.800

74.300

73.900

78.200

84.300

Kilde: Statistisk sentralbyrå

– Forsøker å gjøre det enkelt

Tilskuddsordningen mot barnefattigdom (ekstern lenke) ble lansert i 2014. I år fordeles pengene på 425 prosjekter. Over halvparten av pengene gis til frivillige organisasjoner. Seksjonsleder Terje Grytten i Bufdir sier de forsøker å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig.

– Vi prøver å gjøre det mest mulig kjent for kommuner og frivillige organisasjoner at det finnes penger til gode tiltak. Vi ser at det tar tid å planlegge et godt prosjekt, sier Grytten.