Få klager på farlige trafikkfeller i nabolaget

I fjor oppfordret leder av samferdselskomiteen i fylket, Olav Moe, innbyggerne om å melde fra om trafikkfarlige situasjoner i nabolaget. Så langt er klagene få.

Olav Moe

Leder av samferdselskomiteen i fylket, Olav Moe har fått få tips om farlige veien. Nå skal politi, vegvesen og politikere kjøre buss for å få en oversikt.

Foto: Heidi Gomnæs/NRK

– Det er mange utfordringer og lokalbefolkningen som ferdes langs veiene daglig kjenner på at noen plasser er fartsgrensen for høy, andre steder kommer svingen for brått, kanskje det står trær litt for langt ut i veien og så videre, sier leder av samferdselskomiteen, Olav Moe.

– Det er mange ting som oppleves og som reelt sett er skummelt for dem som ferdes langt disse veiene.

Men til tross for flere oppfordringer, er det få som melder fra til fylket og klager på trafikkfeller, forteller Moe.

– Vi får lite og egentlig bare sporadiske tilbakemeldinger på konkrete utfordringer, så den invitasjonen står ved lag. Er det ting som opplagt er skummelt er ute i veien så ta kontakt, sier han.

I mars drar han og trafikksikkerhetsutvalget på rundtur fra Sarpsborg og til Indre Østfold for å se på trafikksituasjonen i nærmiljøer.

– Jeg tror det er veldig nyttig fordi vi ofte får rapporter og beskrivelser på papir og på skjerm. Det å ferdes langs veien selv og få disse fagfolkene til å beskrive og forklare underveis, er nok langt bedre, sier Moe.