Få innvandrere anmelder trusler

I dag anmeldte Muniba Ahmad truslene hun fikk etter et avisinlegg. Men mange innvandrere går ikke til politiet.

Politiet ba henne anmelde truslene hun fikk.

Etter innlegget «Hvorfor jeg er mer norsk enn Hege Storhaug» ble 19 år gamle Muniba Ahmad truet på livet på Facebook. Få dager etter tok politiet kontakt med henne og i dag anmeldte hun truslene.

– Jeg ble tatt veldig seriøst av politiet og saken ble gått gjennom grundig.

Mener det er viktig å kartlegge hatkriminalitet

Ifølge Islamsk Råd Norge anmelder få norske muslimer hatkriminalitet.

Mehtab Afsar, leder i Islamsk Råd Norge

Mehtab Afsar, Islamsk råd.

Foto: Jonas Sundquist / NRK
Shoaib Sultan, rådgiver i Antirasistisk senter.

Shoaib Sultan, Antirasistisk senter.

Foto: Ingvild Baltzersen Sund / NRK

– Jungeltelegrafen går, at det ikke er noen vits i å gå til politiet. Men min oppfordring er at all form for hatkriminalitet må anmeldes. Det er viktig å kartlegge. Islamofobi er den nye sykdommen i Europa, sier Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk råd Norge.

Anti-rasistisk senter peker også på at mange innvandrere kommer fra land der politiet fungerer anderledes enn i Norge.

– En del mennesker kommer fra land der forholdet til myndighetene generelt og politiet spesielt er dårlig. I tillegg kommer det at for hver gang man hører om noen som går til politiet og de bare henlegger saken så faller jo sikkert lysten til å anmelde hos mange, sier Shoaib Sultan, Antirasistisk senter.

Islamsk Råd i Norge arbeider sammen med politiet om enkelte polititjenestefolks holdninger til innvandrere.

– Det er en del holdninger mot minorieter og muslimer som er skremmende. Det er utfordringer også hos politiet, sier Mehtab Afsar i Islamsk råd.

Politiet arbeider med å være synlige

Monica Lillebakken er leder for hatkrimgruppen i Oslo-politiet. Hun sier at mye av jobben til politiet består i opplysningsarbeide og i å være synlige. Internt har de blant annet opplæring i at det ikke er like lett for alle minoritetsgrupper å be politiet om hjelp.

– Vi gjør oss synlige i nærmiljøet og vi forteller hvordan politiet fungerer. Vi har blant annet minoritetskontakter som har kontaktpersoner i moskeer, sier Monica Lillebakken i hatkrimgruppen i Oslo politidistrikt.