Asylstopp på Svinesund

Den siste uka har det kommet få nye asylsøkere til landet over grensa til Østfold. Politiet tror det skyldes den skjerpede svenske grensekontrollen mot Danmark.

Kontroll på Svinesund

På en drøy uke har antall asylsøkere som ankommer Norge med buss over Svinesund eller med utenlandstoget, falt til nesten null.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Fram til forrige uke var trenden at det kom flere hundre asylsøkere i uka over grensa til Østfold fra Sverige. De kom med tog, bil eller rutebuss.

Nå har asylsøkerstrømmen stanset opp. Denne uka har Østfold Politidistrikt bare registrert 28 asylsøkere til sammen. Tallet uka før var 200, og uka før der igjen 426.

Leder for utlendingsenheten i Østfold Politidistrikt, Merete Beck, tror årsaken er tiltak i Sverige.

Merete Beck, Utlendingsseksjonen

SVENSK KONTROLL: Leder for utlendingsenheten i Østfold Politidistrikt, Merete Beck, tror forklaringen på den drastiske nedgangen i antall asylsøkere er skjerpet svensk grensekontroll i sør.

Foto: Heidi Gomnæs

– Vi mener at hovedårsaken er den skjerpede svenske grensekontrollen mot Danmark. Den fører nå til en drastisk reduksjon i antall asylsøkere her, sier Beck.

Samlet effekt

Men også andre tiltak kan være med på å dempe asylstrømmen. Utlendingsenheten nevner også andre tiltak som har påvirket situasjonen.

– Norske myndigheters informasjon i andre land om skjerpet asylpolitikk kan ha ev effekt, det samme kan økt norsk kontroll ha, og det enkle faktum at det alltid er en reduksjon i asylsøkerstrømmen når det blir vinter, sier Merete Beck.

På Svinesund i dag var både tollere og politi på plass for å kontrollere rutebusser som kommer fra Sverige på vei mot Oslo. Men, nå sitter det nesten ingen asylsøkere på dem.

For et par uker siden var bildet et helt annet, sier Per Kristian Grandah, vaktleder på Svinesund tollsted.

- Etter at svenske myndigheter innførte grensekontroll, har det dabbet kraftig av her. Vi kunne ha opptil 40 asylsøkere som kom med hver buss. Nå er det ingen, slår han fast.