– Et angrep på norske forbrukerrettigheter

Får EU gjennomslag for nye regler, får du tre år kortere reklamasjonsfrist på nett enn i butikk.

Netthandel

DÅRLIGERE VILKÅR: Hvis EU får gjennomslag for nye regler, kan du få dårligere rettigheter hvis du handler på nett. De foreslår nemlig å korte ned reklamasjonsfristen fra fem til to år.

Foto: Camilla Veka/NRK

EU foreslår nye regler som gjør at du får to års reklamasjonsfrist hvis du kjøper en vare på nett, men fem år hvis du handler i butikken.

– Det er et ganske alvorlig angrep på rettighetene til forbrukerne, når du får andre rettigheter hvis du handler på nett enn du får hvis du handler fysisk i butikk, sier Audun Skeidsvoll, direktør i forbrukerpolitisk avdeling i Forbrukerrådet.

– Dårligere kvalitet på varene

Norske forbrukere rammes hardt hvis EUs forslag om nye regler for kjøp av fysiske varer på nett, får gjennomslag. I dag har vi fem års reklamasjonsfrist på varer vi kjøper både på nett og i butikk.

Audun Skeidsvoll, Forbrukerrådet

KRITISK: Audun Skeidsvoll i Forbrukerrådet er kritisk til forslaget om regelendring fra EU.

Foto: Kjell Håkon Larsen

Nå vil EU at du kun skal få to års reklamasjonsfrist på nett. Forbrukerrådet frykter at det vil gi dårlige produkter med lavere kvalitet.

– For det første er det veldig forvirrende med to sett med regler. Det vil også ha mye å si for varigheten på produktene. Ingen produsenter vil lage varer de må erstatte etter to år i dag, men det kan nå forandre seg. Kvaliteten vil helt klart bli dårligere.

Han er også bekymret for hvilke konsekvenser dette kan få for bærekraftig utvikling og mener dette er i strid med EUs egne intensjoner.

– En dårlig løsning

Det er ikke bare Forbrukerrådet som er i harnisk over regelforslaget. Også forbrukerminister Solveig Horne mener dette svekker forbrukernes rettigheter.

Politisk rådgiver Ronny Røste, ved Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, forteller at hun har vært i Brussel og skrevet under på en felles uttalelse.

Ronny Røste

FØLGER OPP: Både Forbrukerrådet og departementet har vært tett på saken og Ronny Røste, politisk rådgiver i Barne, - likestillings- og inkluderingsdepartementet håper EU ikke vedtar nye regler.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Solveig Horne var i Brussel i forbindelse med European Consumer Summit i juni for å dele Norges syn. I tillegg har vi skrevet under på en uttalelse sammen med EFTA-landene nå i november. Vi håper og tror at EU ser at dette er en dårlig løsning for norske forbrukere, sier han.

Hvis regelen blir vedtatt vil norske forbrukere ha fem års reklamasjonsfrist på en vaskemaskin som er kjøpt i butikk, men bare to år på en som er kjøpt på nett.

Ideen er å ha en felles frist for netthandelen i Europa, men at den skulle bli kortere har skapt frustrasjon. Forslaget om de nye reglene skal behandles nå i desember, men Røste sier det er vanskelig å si om de får gjennomslag.

– Det er ikke godt å si. Vi vet det er flere land som har ulike reklamasjonsfrister og noen har høyre enn to år også. Vi forstår EUs ønske om å harmonisere reglene, men hadde håpet at det ville bli på et adskillig bedre nivå for forbrukerne.