Hopp til innhold

– Har glemt sykkelparkering i Oslo

Syklister i Oslo etterlyser egne parkeringsplasser til syklene. Nå innrømmer kommunen dette er et forsømt tema i sykkelstrategien.

Sykler parkert til lyktestolpe

ALTERNATIV PARKERING: Folk i Oslo er lei av å måtte låse sykkelen til stolper fremfor sykkelstativ.

Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

– Det er ikke nok sykkelparkeringsplasser i Oslo. Jeg vil låse sykkelen min, men siden det nesten ikke finnes sykkelparkeringer må jeg bare finne en stolpe, sier Karolina Borg.

Hun velger sykkelen hver gang hun skal forflytte seg i Oslo, og erfarer daglig hvor vanskelig det er å finne en plass å parkere sykkelen.

Dette er hun ikke alene om.

– Ikke trygt

Karolina Borg

Karolina Borg sykler hver dag, uansett hvor hun skal i Oslo. Hun er lei av å måtte låse sykkelen til lyktestolper.

Foto: Emilie Hellberg Saksæther / NRK

Syklistenes landsforening har fått flere henvendelser fra syklister som ikke har noe sted å parkere sykkelen sin.

– De forteller at de får sykkelen stjålet, og at de ikke føler det er trygt å sette fra seg sykkelen, sier Hulda Tronstad, informasjonssjef i Syklistenes landsforening.

Hun mener at politikerne i hovedstaden rett og slett har glemt å legge til parkering i sykkelplanene.

– Med enkle grep kan situasjonen forbedres, for eksempel på én parkeringsplass til bil kan man lage åtte til ti sykkelparkeringsplasser, sier hun.

Lover flere plasser

Rune Gjøs

– I den nye sykkelstrategien foreslår vi å satse tungt på sykkelparkering, sier sykkeldirektør i Oslo, Rune Gjøs.

Foto: Rune Jensen / NRK

Sykkeldirektør i Oslo, Rune Gjøs, innrømmer at fokuset på bygging av sykkelveier i kommunen har vært for stor og fokuset på parkering for lite.

– Det er et undervurdert og forsømt tema. I den nye sykkelstrategien vi foreslår vil vi satse tungt på sykkelparkering, sier han.

Kommunens mål er å doble sykkelandelen, fra dagens åtte til 16 prosent innen 2025. Nå har Gjøs to andre ting han også vil fokusere på.

– Vi skal fortsette å bygge sykkelparkeringsplasser slik vi gjør i dag og bli flinkere til å holde de rene. I løpet av 2015 skal vi ha på plass en plan for sykkelparkering i Oslo, og nå skal vi gjøre det skikkelig, sier han.

Sykle og shoppe

Syklist Karolina Borg etterlyser flere parkeringsmuligheter i sentrum.

– Jernbanetorget har behov for flere plasser, men det har egentlig alle steder i Oslo hvor det er mange folk, for eksempel ved parker, utesteder og i shoppinggater, sier hun.

Hvis parkeringsmulighetene i sentrum hadde vært bedre, tror administrerende direktør i Oslo handelstandsforening, Gunnar Larssen at også omsetningen hadde vært enda større.

– I dag bruker mange sykkelen for å komme seg fra a til b. Men når de kommer til b, så opplever veldig mange at der er det fullt, og de må vende tilbake, sier han.

– Nye sykkelparkeringer må være organisert slik at det er forutsigbart hvor de kan plassere sykkelen, fortsetter Larssen.

Barcode som et godt eksempel

Skal Oslo bli en sykkelby i fremtiden må forholdene legges til rette slik som i andre storbyer i Europa, mener Hulda Tronstad fra syklistenes landsforening

– Vi trenger de langsiktige store parkeringsplassene, som vi ser ved trafikknutepunkt og at næringslivet har gode sykkelplasser for de ansatte.

Tronstad trekker frem området Barcode i Oslo som et eksempel på hvordan ting bør gjøres.

– Der har de tilrettelagt for sykler og har 2000 parkeringsplasser. Vi trenger tilsvarende grep over hele byen, sier hun.