Etterlyser bedre kostholdsråd for fisk

Forskning på skadevirkninger av kvikksølv i ferskvannsfisk blir ikke prioritert høyt nok, mener professor ved universitetet i Ås.

Forskning på skadevirkninger av kvikksølv i ferskvannsfisk blir ikke prioritert høyt nok mener en professor ved universitetet i Ås.

For en stund siden ble det funnet overraskende høye verdier av kvikksølv i et vann i Rakkestad. Nå etterlyser professoren og Mattilsynet større søkelys på miljøgiften.

Vi er ved Universitetet i Ås i biolabben. Her undersøkes fisken om den er trygg å spise.

For da en student gjennomførte sin mastergrad ved å se på kvikksølvinnholdet i fisk i Øvre Sandvann i Indre Østfold, var resultatene sjokkerende.

– Jeg kan ikke huske om jeg i det hele tatt har sett et så høyt nivå de siste 30 årene, sier professor Bjørn Olav Rosseland.

– Må kartlegge

Professor Bjørn Olav Rosseland

Professor i økotoxikologi, Bjørn Olav Rosseland.

Foto: Martin Tangen Schmidt / NRK

Sammen med veileder og professor i økotoxikologi har to andre studenter satt i gang med å undersøke fisk fra flere vann i Østfold.

Rosseland mener det finnes mange tjern, som den i Indre Østfold, med høye kvikksølvverdier.

– Alle vann vi har gått inn i, i hvert fall i løpet av de siste ti-femten årene, har en fiskeart med en verdi som er høyere enn det vi i dag anbefaler.

– Vi må kartlegge og plukket ut et riktig utvalg som kan brukes for å gi stedstilpassede kostholdsråd, sier Rossland.

Mattilsynet har advart mot å spise ferskvannsfisk. Advarslene gjelder gjedde og abbor over 25 centimeter, og stor ørret og røye over en kilo.

Gravide og ammende bør unngå disse fiskeslagene, mens andre bør ikke spise slik fisk mer enn en gang i måneden.

Mattilsynet: – Store mørketall

Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet, seksjon for fisk og sjømat

Harald Nordås i Mattilsynet sier det er flere områder som ikke er undersøkt godt nok.

Foto: NRK

Men professoren mener disse kostholdsrådene er for generelle. Det er for mange variasjoner som vi ikke vet om, sier han.

Mattilsynet innrømmer at det er store mørketall.

– Det er i alle fall store områder som ikke er undersøkt nok, sier Harald Nordås, seniorrådgiver i seksjon for fisk og sjømat.

Hva tenker du om det?

Jeg tenker at vi må prøve å tydeliggjøre det på alle bauer og kanter, slik at en greier å få midler til å ta større og flere undersøkelser på innlandsfisk.

– Det er jo en av de mest skumle miljøgiftene vi har, sier Nordås.

Øvre Sandvann i Degernes

De høye kvikksølvnivåene ble funnet i Øvre Sandvann i Degernes.

Foto: Martin Tangen Schmidt/NRK