Etterlønn til Geir Aarbu


Avtroppende ordfører i Aremark kommune Geir Aarbu har søkt om etterlønn i tre måneder fordi han ikke begynner i annet lønnet arbeid.

Men rådmannen mener at Aarbu som gårdbruker må kunne ansees som selvstendig næringsdrivende, og innstiller på at han skal få etterlønn i kun en og en halv måned for at han skal kunne omstille driften. Formannskapet skal avgjøre saken i kveld.

Geir Aarbu
Foto: Birger Kjølberg/NRK