Hopp til innhold

Etnisitet betyr lite for resultater

Elever på minoritetstunge skoler i Oslo gjør det like bra som elever på skoler med flest etnisk norske elever.

Tøyen skole
Foto: Knut- Martin Løken / NRK

Nye tall fra Utdanningsetaten viser at 2. klassene ved skoler som Rommen, Lindeberg, Gran og Svarttjern i Groruddalen skårer like bra eller bedre enn vestkantskolene Bygdøy og Bestum, blant annet når det gjelder leseferdigheter, skriver Dagsavisen.

De ti skolene med høyest andel minoritetsspråklige har omtrent like stor andel under den såkalte «bekymringsgrensen», som de ti skolene med lavest andel minoritetsspråklige.

Åtte av skolene som er på topp ti-lista i Oslo i minoritetsandel, har lavere andel under bekymringsgrensen enn for eksempel Bekkelaget skole, der én prosent har minoritetsbakgrunn.

Også elever med særskilt norskopplæring på Gran og Lindeberg skole, skårer bedre på leseferdigheter enn elevene på Bygdøy, Svendstuen og Voksen.