Et mørkt kapittel i Østfold-historien

Skuter fra Østfold var involvert i slavehandel på 1800- og 1900-tallet. Jens Amundsen, far til oppdageren Roald Amundsen, var blant østfoldingene som var innblandet.

Slavetraderen Christiania på Hvaler

Slavetraderen Christiania er fremdeles synlig på Hvaler.

Foto: Ann-Jorid Pedersen

– Norske skip som var involvert i en såkalt slavefart, menneskehandel, lenge etter at den afrikanske slavehandelen ble forbudt. Dette er tema som det er skrevet veldig lite om av norske historikere, men som nå begynner å bli litt belyst, forteller Ann-Jorid Pedersen.

Den tidligere turistsjefen i Fredrikstad er levende opptatt av historie. Ann-Jorid Pedersen er i dag rådgiver og faglitterær forfatter. Søndag holdt hun foredrag på Isegran om slavehandelens bånd til Østfold.

– Vi vet ikke sikkert hvor mange skuter fra Østfold som deltok, sikkert fordi det er vanskelig å finne ut i registrene nøyaktig, forteller Pedersen.

Østfold-skip fraktet kontraktsarbeidere

Den afrikanske slavehandelen er godt belyst i historiebøkene, men også indiske og kinesiske arbeidere ble i praksis håndtert og brukt som slaver til langt inn på 1900-tallet. Mange millioner kinesere og indere ble fraktet til det amerikanske kontinentet, flere døde på overfarten.

Ann-Jorid Pedersen

Ann-Jorid Pedersen kan mye Østfold-historien, også de mørke kapitlene.

Foto: Werner Winlund / NRK

– Så langt har norske historikere sagt at norske skip var involvert i veldig liten grad, men vi kjenner til en god del tilfeller, forklarer Pedersen.

– Jens Amundsen, Roald Amundsens far, er en av de mest kjente fra Østfold. Han var involvert med kinesiske kulier som de ble kalt, kontraktsarbeidere, som ble sendt til Cuba for å jobbe på plantasjene. Vi vet også at senere, rundt 1900-tallet og utover, var det også flere Østfold-skuter som gikk i passasjerfart med kinesiske kontraktsarbeidere til andre steder i Østen.

Østfoldingers deltakelse i dette gjelder i perioden fra rundt 1830-40 og helt frem til 1920-tallet, forteller foredragsholderen.

Et mørkt og ukjent kapittel

– En kan si at det er et mørkt kapittel i Østfolds historie. Det er ganske sjokkerende når man begynner å lese om det og finner ut hvordan denne handelen foregikk.

Pedersen bemerker at vi må se og forstå disse menneskene i lys av den tiden de levde i.

– Men norske historikere, eller Norge i det hele tatt, har aldri tatt et oppgjør med det.

Hvorfor det i liten grad har blitt skrevet ned eller forsket på, tror Pedersen kan henge sammen med at mye av dette skjedde i dansketiden.

– Det passet kanskje dårlig med norskeprosjektet å snakke om hvordan Norge var involvert i slavehandelen. Man fornektet jo lenge at Norge var involvert i den afrikanske slavehandelen også. I tillegg er det nok vanskelig å finne gode kilder.

Utenfor Hvaler ligger noen av vrakene etter skip som ble brukt i slavehandel.

– Et av disse vrakene ligger ute ved Sand Marina på Hvaler. Det er en skute som gikk med såkalte emigranter, kinesiske arbeidere, til USA for å jobbe på jernbanen der på slutten av 1800-tallet, forteller Pedersen.