Hopp til innhold

En minnepark for krigens største redningsaksjon

Under krigen ble rundt 1000 mennesker smuglet til Sverige på seks uker. En minnepark for det som har blitt kalt «krigens største redningsaksjon», står nå ferdig i Oslo.

Stjerne i parken "Et fint sted"

En stjerne i kunstparken forteller historien om gartneriet som lå her under krigen.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Minneparken «Et fint sted» blir åpnet av kronprins Haakon fredag 25. oktober. Ved Carl Berners plass, mellom Hasleveien og Hekkveien har villnis blitt til kunstpark.

I dette området lå det et gartneri under krigen. Gartneriet var møtested for Carl Fredriksens Transport, som brakte jøder og motstandsfolk i sikkerhet fra tyskerne.

Seks hektiske uker

Folk som var på flukt ble samlet her, før avreise med lastebil mot Sverige. Gartneren Rolf Syversen klarte sammen med Alf og Gerd Pettersen og Reidar Larsen å få transportert rundt 1000 nordmenn til sikkerhet i Sverige. Det gjorde de i løpet av seks uker i 1942 og 1943.

Kunstparken "Et fint sted"

Før var her villnis, nå er det gangsti, belysning, benker og kunst.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK

Initiativet til den nye minneparken ved Carl Berner ble tatt av kunstneren Victor Lind i 2008. Han arbeidet fram planene i samarbeid med arkitektkontoret Snøhetta, og 27. oktober 2012 sto ordfører Fabian Stang for åpningen av første byggetrinn.

Et fint sted

– Da jeg sto på fortauet her i 2008, skjønte jeg at jeg sto midt inne i Syversens drivhus, der de skjulte folk før avreise til Sverige. Jeg så meg rundt, og det var ingenting som fortalte om det som hadde skjedd her. Ikke engang et lite blått skilt, forteller Lind.

«Dette er et fint sted» har blitt navnet på parken, og Victor Lind forteller at hele prosjektet er et kunstverk.

– Da jeg sto der, tenkte jeg at «dette er et fint sted», og det ville jeg vise til andre også.

Mange hjelpere

Operasjonen firmaet drev, har blitt kalt den største redningsoperasjonen under krigen.

– De gjorde jo sånn som i Danmark, de massetransporterte jøder og Milorg-folk til Sverige. Det var fantastisk. Det var to lastebiler hver dag, med 20 mennesker i hver bil.

De hadde mange hjelpere og mot grensen fem dager i uken, i seks uker. Lind forteller at det var en stor operasjon.

Kunstner Victor Lind

Victor Lind

Foto: Victor Lind

– Det var mange folk, og de hadde masse hjelpere. Det som er rørende er at det er helt vanlige folk som går på gata, og når det kniper som verst gjør de bare det som må gjøres, uten å bli verken rike eller berømte.

Navn etter kongen

Transporten skulle i utgangspunktet finansieres av frivillige bidrag fra flyktningene. Normalt ble hver person bedt om 150 kroner, men de som hadde mulighet ble oppfordret til å betale mer.

Carl Fredriksens Transport tok navnet sitt, etter en samlende skikkelse under krigen, kong Haakon. Før han ble regent, gikk han under navnet Carl, og hans far var Frederik, konge av Danmark.

I 1943 avslørte tyskerne virksomheten. Alf og Gerd Pettersen samt Reidar Larsen klarte å flykte til Sverige. Syversen selv ble tatt og ble skutt på Trandum året etter.

Skriver om historien

Historien rundt gartneriet har vært lite kjent. Lind er glad parken kan bidra til å gjøre den mer synlig.

– Vi skriver rett og slett den norske historien litt riktigere, vi retter den opp litt, sier Victor Lind.

Men han er også glad for måten kunstparken har blitt tatt imot av folk i området.

– Det er jo mange naboer som betrakter den som sin, og folk synes det er et bra tiltak på alle måter. Det var jo bare et kratt der med tomme ølflasker, sprøytespisser og tomme pilleglass. Det var ikke noe ålreit sted i utgangspunktet.

Stjerne i minneparken "Et fint sted"

Den andre stjernen i parken siterer diktet 'Jøden' av Henrik Wergeland.

Foto: Thomas Marthinsen / NRK