Hopp til innhold

Erstatning til 100 barnehjemsofre

Fylkesordfører Ole Haabeth mener tiden er overmoden for at barnehjemsofre i Østfold får en unnskyldning og en økonomisk kompensasjon.

Barnehjem

Fylkesstyret i KS Østfold mener det er viktig at Østfold-samfunnet tar et moralsk ansvar for og gir en uforbeholden unnskyldning til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterhjem eller under annen plassering.

Foto: Scanpix / Scanpix

Styret i Kommunenes sentralforbund (KS)Østfold vedtok tirsdag enstemmig å anbefale Østfold fylkeskommune og Østfold-kommunene en ordning som skal resultere i oppreisning til de som har vært utsatt for overgrep fra barnevernet eller på barnehjem før 1. januar 1993.

Les også:
- Lite konkret om erstatning
Barnevernsbarn kan få erstatning
Ingen erstatning til barnehjemsbarn

- På tide med en unnskyldning

Fylkesordfører Ole Haabeth

Fylkesordfører Ole Haabeth vil både at det fremføres en unnskyldning og at det gis en økonomisk kompensasjon til ofrene. Anbefalingen fra KS-styret går ut på at fylkeskommunen dekker kostnadene til sekretariat og administrering, mens kommunene forventes å dekke kompensasjonen til ofrene.

Foto: Birger Kjølberg/NRK

-Det er på høy tid at ofre for overgrep i barnehjemmene, også i Østfold, får en unnskyldning og økonomisk kompensasjon, sier fylkesordfører og KS-leder Ole Haabeth på fylkeskommunens nettsider.

Han håper og tror at alle kommunene og fylkestinget vil gå inn for KS-styrets anbefaling.

- Det er viktig at vi får en felles løsning for hele Østfold, sier han.

100 kan ha krav på erstatning

"Fylkesstyret i KS Østfold mener det er viktig at Østfold-samfunnet tar et moralsk ansvar for og gir en uforbeholden unnskyldning til personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterhjem eller under annen plassering av deltakerkommunenes barnevernstjeneste eller forløperne for disse", heter det i vedtaket fra KS-styret.

Det kan være rundt 100 personer som har krav på en oppreisning i Østfold.

KS-styret anmoder kommunene i Østfold om å behandle saken innen 1. mai i år.