Erstatning for alvorlige overgrep

Etter alvorlige overgrep og omsorgssvikt har nå 404 tidligere barnehjemsbarn fått erstatning fra Oslo kommune.

Orkerød barnehjem
Foto: , Scanpix

Det var groteske historier som kom frem da de tidligere barnehjemsbarna begynte å fortelle om det de har vært gjennom.

For et år siden åpnet Oslo kommune for at barn som var plassert i barnehjem, skolehjem eller fosterhjem og som opplevde overgrep eller omsorgssvikt kunne søke om såkalt vederlag - altså en erstatning.

Barnehjemsbarn
Foto: NRK

Til nå har 471 søknader blitt behandlet, og 404 av dem har fått erstatning. Tilsammen er 242 millioner kroner tilkjent tidligere barnehjemsbarn i Oslo.

Alvorlige overgrep

De tidligere barnehjemsbarna er blitt utsatt for ulike grader av overgrep og omsorgssvikt.

60 prosent av dem som fikk erstatning fikk 725.000 kroner, som er høyeste erstatningsbeløp. Disse har opplevd svært alvorlige overgrep, forteller leder for vederlagsutvalget i Oslo, Vivi Lassen.

Barnehjemsbarn
Foto: Frode Wik / NRK

- De har opplevd seksuelle overgrep eller andre ting som innestengning, fysiske avstraffelsesformer. Det er ting som har skjedd gjentatte ganger og som oppleves som veldig alvorlige, sier Lassen.

Opprivende prosess

Mange er veldig fornøyd med at de er blitt hørt, at de nå er blitt trodd. Likevel har det ikke vært lett for dem det gjelder, mener Vivi Lassen.

- Det en opprivende prosess for mange av dem, sånn at det er nok flere som opplever at det er en tung situasjon å være inne i, tror lederen av vederlagsutvalget.

Av de 471 søknadene kommer 196 fra kvinner og 275 fra menn.

Tidligere barnehjemsbarn kan søke Oslo kommune om erstatning fram til 15. september neste år.

67 fikk avslag

Totalt kom det inn rundt 700 søknader inn det første året. 2/3 av dem er ferdigbehandlet.

275 søkere har fått den høyeste erstatningen på 725.000 kroner.

28 søkere har fått 500.000 kroner

89 søkere har fått 300.000 kroner

7 søkere har fått 200.000 kroner

67 søkere har fått avslag på vederlag.

De som får avslag er enten ikke plassert på hjem av Oslo kommune, eller det er ikke klargjort at vedkommende var utsatt for alvorlig omsorgssvikt eller overgrep. 

 

Kai Stene

Prosjektleder for prosjekt oppreisning, Kai Stene.

Foto: Marius Harlem / NRK

- Gode tall

Prosjektleder for prosjekt oppreisning, Kai Stene har lenge jobbet med oppreisning for de tidligere barnehjemsbarna.

Han er fornøyd med tallene fra Oslo.

- De tallene virker for meg svært gode. Det er mange som får topputbetaling, og det er etter forholdene få som får avslag, sier Stene.