Erna på Stovnerbesøk: – Det har blitt verre

Det har blitt tøffere på Stovner, mener statsminister Erna Solberg. I dag besøkte hun Stovner politistasjon.

PÅ STOVNER: Erna Solberg snakker om situasjonen med ungdomskriminalitet og gjenger på Oslo øst.

– Det har vært en forverring de siste årene, fordi det er blitt rekruttert flere ungdom. Det er flere som registreres som gjengangere i kriminelle miljøer og det er en utvikling som går i feil retning. Det betyr at vi må se på årsakene og komme inn på et tidligere tidspunkt, sier Solberg.

I hver sin mørke bil ankom statsminister Erna Solberg, integreringsminister Jan Tore Sanner og justisminister Tor Mikkel Wara Stovner politistasjon torsdag.

– Vi har fått en oppdatert situasjonsbeskrivelse, både på ungdomsutfordringen som har vært her, men også på mer organiserte kriminalitet andre steder i Oslo øst. Det viser jo at situasjonen har blitt litt tøffere, mer krevende, sier Erna Solberg.

Levekårsutfordringer

Mellom kaffe og rekesmørbrød fikk de tre fra regjeringen en orientering om arbeidet politiet gjør i Oslo øst.

– Det er en integreringsutfordring knyttet til dette. Det er veldig mange fattige barn som er i familier som har innvandret til Norge, og den største økningen ligger der. Det betyr at det er noen levekårsutfordringer her også.

Nå er det flyttet på penger for å få en sterkere forebyggende tilstedeværelse, sier Solberg.

– Det er omallokert mer penger slik at det blir en betydelig sterkere forebyggende tilstedeværelse her, for å forhindre at miljøene blir tøffere. Noe av det regjeringen ser på nå er knyttet til en fornyet integreringsstrategi. Da jobber vi ikke bare med språk og jobb som er viktig for foreldrene, men vi må også ha et apparat hvor frykten ikke er så stor for barnevernet er i dag.

Må få med foreldre

Gjør de ulike etatene nok?

– Jeg er sikker på at alle kan gjøre mer og vi kan samarbeide bedre. Det er utrolig viktig at vi får med foreldrene og mobiliserer dem mer, særlig i områder hvor det bor mye innvandrere for foreldrene har fortsatt en stor autoritet.

– Dette er et er ungdomsproblem, men det har en hovedtyngde av at de har foreldre som har innvandret til Norge. Det gjør at vi må jobbe med dette i et integreringsperspektiv også. For hvordan skal vi sørge for at vi ikke har en gruppe ungdom som føler at de står utenfor. Mange er verken i jobb eller utdanning.

– Er det mer dere kan gjøre?

– Vi har hatt en stor satsing på Groruddalen og det skal vi fortsette med. Jeg tenker også at det er viktig å gjøre en god analyse etter at vi får mer politi til stede. Så skal vi gjøre nye analyser av hva utfordringene er. Noe kan gjøres av skolene. Vi kan kanskje også snu tiltakene opp mot disse ungdommene som er i fare for å havne i kriminelle miljøer.

Wara vil ikke legge lokk på debatten

Tor Mikkel Wara sa nylig i Dagsrevyen at Oslo ikke tåler mer innvandring. Under dagens Stovnerbesøk understreker han at man må være ærlig i diskusjonen rundt hva som er årsaken.

– At vi ikke har prestisje på politikken rundt det, men at vi fokuserer på gode resultater. Da skal vi ikke legge lokk på debattene, men være ærlig.

– Hva betyr å være ærlig?

– Det betyr at vi må se på sosioøkonomiske forhold. Om det er boligene, utdanningen om det er kulturell bakgrunn og innvandring som er viktig. Så vi ikke sier at det bare er en av disse tingene, alle er viktige og vi må tørre å peke på alle problemene.

Erna på Stovnerbesøk

BESØKTE POLITIET: Erna Solberg ble tatt imot av blant andre politimester Hans Sverre Sjøvold da hun kom til Stovner i dag.

Foto: Margret Helland