Erna fullroste både mottaket og Råde

– De har gjort en fantastisk jobb på kort tid, sa statsministeren under sitt besøk på det nye ankomstmottaket i Råde.

Erna i Råde

Statsminister Erna Solberg (H) sa hun var imponert over hvor fort lokale og nasjonale myndigheter snudde seg rundt og fikk ankomstmottaket i Råde opp og gå.

Foto: Anders Werner Winlund / NRK

Statsministeren hilste på beboere, frivillige, politi og helsepersonell som nå jobber med det som til å bli en uforutsigelig strøm av flyktninger som skal registreres, undersøkes og sendes videre til mindre midlertidige mottaksplasser i Norge.

– Jeg syns UDI og politiet virkelig har snudd seg raskt rundt for å etablere et apparat til å ta tak i de store oppgavene vi nå får, sa statsministeren til NRK under besøket.

– Her er selvfølgelig mye improvisert, men jeg syns de har gjort en fantastisk jobb på kort tid.

Solberg roste også Råde kommune, for å ha gjort unna det byråkratiske arbeidet på minst mulig tid.

– Råde kommune har stilt veldig bra opp. De har raskt gitt de nødvendige tillatelser.

Avviser kritikk

Ankomstmottaket fikk inn sine første flyktninger i nitiden fredag morgen. I dag avfeide statsministeren kritikk som har kommet om en tregt og endatil motvillig regjeringsapparat, i kjølvannet av all den spontane flyktninghjelpen som ble etablert av enkeltpersoner, grupper og hjelpeorganisasjoner siden flyktningstrømmen for alvor begynte å nærme seg Norge.

Erna og Rosita

Statsminister Erna Solberg (H) hilser på en av de frivillige i Råde, Rosita Mamoodi Baram.

Foto: Anders Werner Winlund / NRK

Ikke minst ut fra at forslaget for statsbudsjett neste år opererer ut fra en prognose på 11.000 flyktninger.

– Planleggingen startet med en gang tallet på flyktninger økte, sier Solberg. Politiets utlendingsenhet på Tøyen var nytt, og godt dimensjonert til flyktningstrømmen i fjor og langt utpå våren i år.

– Ingen kunne forutsett og planlagt for den voldsomme tilstrømmingen vi nå ser, fortsetter Solberg.

– Beregningsutvalget har sagt at vi vil få inn 23.000 flyktninger i år, og 33.000 neste år. Samtidig tyder ankomsttallene nå på at det kommer flere i år. Dette endrer seg hele tiden, og det er svært vanskelig å være sikker.