Er redde for at terrorister har fulgt dem til Norge

Asylsøkerne på Ankomstsenter Østfold er redde for at den terroren de flyktet fra nå skal ta dem igjen her i Norge.

Beboere ved akuttmottaket i Råde er redde for at det kan være IS tilhengere som kommer med flyktningstrømmen til norske mottak. Det ble hissig stemning på ankomstsenteret i dag - da asylsøkere fikk spørsmål om de fryktet IS i Norge etter Paris-terroren.

Og når nerver begynner å bli tynnslitte, blir lunta kortere.

– Du sier vi er IS? Du sier sytti prosent av oss er IS? Hvordan vet du det?

Stemningen ble raskt amper da en av de syriske flyktningene NRK intervjuet på Ankomstsenter Østfold i dag ble anklaget for å være terrorist av en afghansk flyktning.

Terroranslagene i Paris har ført til en nervøs stemning inne på senteret i Råde.

– Vi er redde for at det samme kan skje her, som i Frankrike. I går gikk brannalarmen, og alle var redde, sier en flyktning, som ønsket å være anonym, til NRK Østfold.

– Vi trodde det var en terroraksjon. Heldigvis var det bare et barn som utløste alarmen.

– Jeg håper at alle land kan ta imot flyktninger. Det er viktig å undersøke hver og en som kan knyttes til terrorisme.