Kan inneholde arsenikk eller rotteavføring

I fjor beslagla tollvesenet nesten 9,8 millioner ulovlige sigaretter. Mange av dem var falske og kan ha inneholdt både rotteavføring og arsenikk.

Sigarettbeslag Ørje tollvesen

Dette beslaget på 51.000 sigaretter ble gjort på Ørje tollsted. Undersøkelser antyder at folk ikke bør være sikre på hva det er billig røyk kan inneholde.

Foto: Tollvesenet / NRK

Norge flommer over av billige smuglersigaretter og Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL) advarer mot at de kan inneholde både det ene og det andre.

– Vanlige sigaretter er farlige nok og disse smuglersigarettene er langt farligere, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

– Vi vil advare folk på det sterkeste mot å røyke dette.

Stadig mer, og bedre gjemt

Det er på tollvesenets lager på Svinesund at mange av de beslaglagte smuglersigarettene havner, forteller kontorsjef Wenche Fredriksen i tollregion øst.

Frode Jahren

– I de falske sigarettene er det funnet avføring fra rotter og kameler, sier Frode Jahren i LHL.

Foto: Christopher Olssøn / LHL

– Vi har hatt både mange og til dels store beslag av sigaretter i år. Det største enkeltbeslaget var vel i overkant av 45.000.

Tollerne registrerer også at partiene er større og bedre gjemt enn tidligere. Og analyser foretatt av den internasjonale tobakksindustrien, Interpol og Europol, viser at en stor andel av smuglersigarettene er falske og at innholdet i dem ofte ikke er deklarert på pakningen.

Avføring, sagflis og giftstoffer

– I de falske sigarettene er det funnet avføring fra rotter og kameler, sier Frode Jahren.

– De inneholder sagflis fra tobakksbiller. Og det er ganske vanlig at det oppdages slike ting.

Wenche Fredriksen

– Sigarettbeslagene øker i omfang, og de blir stadig bedre gjemt, sier kontorsjef Wenche Fredriksen i Tollregion Øst.

Foto: Rune Fredriksen / NRK

I tillegg viser analyser at de falske sigarettene oftere har et mye høyere innhold av tjære og nikotin. det er også funnet arsenikk, kadmium, benzen og formaldehyd.

Tobakksindustrien advarer mot nye standardpakker

På grunn av dette, mener tobakksindustrien i Norge at helseministerens forslag om å innføre standardiserte og nøytrale sigarettpakker i Norge er farlig.

– Det er en gavepakke til de organiserte kriminelle og vil føre til økt innførsel av falske smuglersigaretter til Norge, skriver rådgiver Jan Robert Kvam i Tobakkindustriens Felleskontor i en uttalelse.

– Dessverre viser det seg at omfanget av falske sigaretter er økende, og at organiserte kriminelle nettverk står bak.