Enormt våpenbeslag

Politiet har beslaglagt 1000 våpen i en av de største våpensakene i Norge.

Våpenbeslag

1000 våpen er beslaglagt fra personer over hele landet. To personer har hatt 500-600 av våpnene.

Foto: Politiet

15–20 personer er siktet i saken som dreier seg om alt fra tunge automatvåpen til revolvere, pistoler, våpendeler og ammunisjon. Mellom 500 og 600 våpen er beslaglagt hos to hovedmenn som begge var fengslet fra april til august, skriver Ringerikes Blad.

Våpenbeslag

AG3 og MP5 er blant våpnene som er beslaglagt.

Foto: Politiet

Under etterforskningen som har holdt på siden januar, har politiet i Hønefoss avdekket ulovlig oppbevaring, omsetning, håndtering og innførsel av våpen.

– Politiet ser svært alvorlig på saken, sier etterforskningsleder Geir Hermansen til avisen.

Vil ikke skape frykt

Blant beslagene er både AG3, maskinpistoler og MP5. Både funksjonsdyktige våpen og våpen, som lett kan gjøres funksjonsdyktige, er det tatt beslag i. Det kunne vært svært farlig om våpnene hadde havnet på gale hender, fastslår etterforskningsleder Hermansen.

– Vi vil ikke skape noen frykt i nærområdet, sier politiadvokat Hans-Petter Aasen.

– Hvordan har de klart å skaffe seg så mange våpen?

– Det får etterforskningen vise. Vi jobber med å klarlegge det, og av hensyn til etterforskningen vil vi ikke kommentere det nærmere nå, sier han til Ringerikes Blad.

– Har de samlet våpen for å tjene penger?

– Det er vi litt usikre på, sier Hermansen og regner med at interesse, penger og verdier har spilt inn.

– En hobby synes å ha gått litt langt for enkelte, konstaterer Aasen.

Hele landet

Hans-Petter Aasen, politiadvokat

Hans-Petter Aasen, politiadvokat på Hønefoss.

Foto: Anette Skafjeld / NRK

Politiet ser svært alvorlig på saken på grunn av omfanget. Det er personer som er involvert fra hele landet og det er både personer som er kjent for politiet fra tidligere og folk som ikke er det. En av de to hovedpersonene er fra Ringerike, den andre er fra et annet sted, sier politiadvokaten til NRK.

– Hvordan har politiet klart å avdekke dette?

– Gjennom godt etterretningsarbeid og samarbeid med andre instanser. Mange politidistrikt har vært involvert, og vi har også hatt bistand fra Økokrim og Kripos i saken, sier etterforskningsleder Geir Hermansen.

Strafferammen er seks års fengsel.

Våpensamler

Ole Petter Drevland er advokat for en av hovedmennene. Hans klient har erkjent delvis straffskyld for blant annet "ikke forskriftsmessig" plombering og oppbevaring av en del våpen.

– Han har vært våpensamler siden han var ung, og det har nok tatt litt overhånd, sier Drevland.

Sverre O. Simonsen er advokat for den andre hovedmannen og hans klient ønsker ikke å gi noen kommentar.