Enige om avtale med Rødt

Byrådspartiene og Rødt er enige om å videreføre dagens samarbeidsavtale i Oslo bystyre. Det betyr at partiene skal prøve å danne flertall for budsjettene, mens Rødt står fritt i andre saker.

Fram til forrige kommunevalg hadde partiene en mer forpliktende avtale, som blant annet slo fast at sykehjem og nye barnehager skulle være kommunale eller ideelle.