Enerly: En viktig seier

 - En viktig seier, sier Dagfinn Enerly. Brannspilleren Jonas Jonsson har nemlig fått godkjent sin skade på fotballbanen som yrkesskade.

Dagfinn Enerly
Foto: Scanpix

Dommen vil gjøre det lettere for profesjonelle idrettsutøvere å få støtte til skader gjennom trygdesystemet, sier Enerly.

Han selv slapp å ta opp denne kampen, da hans nakkeskade ble godkjent som yrkesskade umiddelbart.

En lang kamp

Brannspilleren Jonas Jonsson ble skadet i 2002, men trygdeetaten ville ikke godkjenne den som en yrkesskade.

Jonsson måtte kjempe helt til Høyesterett, og her fikk han medhold.

Ifølge dommen fra Høyesterett er skadene et resultat av "ordinær utførelse av arbeid", og hendelsen blir derfor sett på som en arbeidsulykke. Dermed skal skaden dekkes av yrkesskadeforsikringen.

- Gir trygghet

Tidligere har kun et fåtall av profesjonelle idrettsutøvere vært i samme situasjon som Enerly, og fått dekket skader gjennom trygdesystemet.  Enerly tror at Jonssons dom er en viktig prinsippsak som gjør at flere vil oppnå dette.

- Dommen gir en viktig trygghet for profesjonelle idrettsutøvere. Selv om min karriere er over, betyr dette mye for alle som kommer etter meg, sier Dagfinn Enerly.

Denne saken åpner for forandringer, sier advokat i spillerorganisasjonen, Terje Scavenius.

Lik behandling

- Spillerorganisasjonen har vært gjennom flere rettsinnstanser før saken gikk vår vei i Høyesterett. Vi er glade for at idrettsutøverne nå har fått større klarhet i hvilke ulykker som dekkes av yrkesskadeforsikringen, sier advokat for Spillerorganisasjonen, Terje Scavenius.

Denne saken har bidratt til å sette søkelys på at idrettsutøvere bør få lik behandling som andre arbeidere gjennom trygdesystemet når de skader seg på jobb, mener Scavenius.