Enebakk vil ikke ha nasjonalpark

Enebakk kommune sier nei til forslaget om nasjonalpark i Østmarka.

Et stort flertall i kommunestyret mener dagens markalov gir tilstrekkelig vern.

Flere av politikerne mener også at det fortsatt bør være lov å drive skogsdrift i området.

De får støtte fra kommunene Rælingen og Ski som også grenser til Østmarka.

Foreløpig står Oslo kommune alene om å ønske en nasjonalpark i området.