Enebakk kirke i ny prakt

Enebakk kirke har de siste årene gjennomgått en ekstrem forvandling. Nå er det endelig klart for nyåpning av middelalderkirken.

Enebakk kirke etter oppussingen
Foto: Are Seierstad/Per Kongsnes

Oppussing av Enebakk kirke

Oppussingen startet for tre år siden.

Foto: Are Seierstad/Per Kongsnes

Enebakk kirke ble bygget på 1100-tallet og regnes for å være en av de mest særpregede middelalderkirkene her til lands.

De siste årene har den vært gjennom en grundig oppussing.

- Dermed har et stort og krevende arbeid ført til en lykkelig slutt, sier kirkeverge Grete Dihle.

Opprinnelig stand

Kirken er forholdsvis lite forandret, og har et meget rikt og godt bevart interiør. Men utvendig har den vært preget av tidens tann, og behovet for oppussing har vært sterkt.

Vegger, tak, loft og tårn er fornyet, eller mer presist: De er ført tilbake til opprinnelig stand.

Gammel stjerne

Den gamle stjernen skal bevares og er flyttet til Follo museum.

Foto: Are Seierstad/Per Kongsnes
Ny stjerne

Den nye stjernen.

Foto: Are Seierstad/Per Kongsnes

Det har vært utført faglig krevende arbeid både på tak og vegger. For eksempel måtte den gamle malingen fjernes og ny kalkmaling påføres. Tårnet måtte heises ned på bakken for at en del av trekonstruksjonen fra 1500-tallet skulle fornyes.

- Utvendig framstår kirken nå så god som ny til tross alderen på 900 år, sier kirkevergen.

Åpner i dag

Enebakk kirkelige fellesråd er takknemlige for midler fra kommunen og Opplysningsvesenets Fond.

I dag, søndag 19. september, kl. 14.00 blir det en markering av at arbeidet er avsluttet.

- Vi ønsker å vise fram det flotte arbeidet som er utført med det fredete middelalderbygget, sier Grete Dihle.

Enebakk kirke ble bygget på 1100-tallet

Slik så middelalder kirken ut før oppussingen.

Foto: Are Seierstad/Per Kongsnes
Enebakk kirke

Og slik ser den ut nå.

Foto: Are Seierstad/Per Kongsnes