Hopp til innhold

Ryanair endrer kontraktene til 180 ansatte

Det irske flyselskapet Ryanair endrer arbeidskontraktene for de baseansatte i Norge etter pålegg fra Luftfartstilsynet.

Ryanair

Ryanair har hatt base på Moss lufthavn Rygge siden mars 2010.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

De nye kontraktene inneholder opplysninger om arbeidstider, slik norske lover krever, og gjelder for de rundt 180 ansatte ved Ryanairs base på Moss lufthavn Rygge.

– Det er et minimumskrav i henhold til arbeidsmiljøloven at man gjennom sin arbeidskontrakt skal vite hva arbeidstid og pauser er. Når Ryanair nå har kommet med dette, så er vi fornøyde fra Luftfartstilsynet sin side, sier sjeflege Trond-Eirik Strand i Luftfartstilsynet.

Uten bestemmelser om arbeidstid og pauser i arbeidskontraktene kan en arbeidsgiver uten forvarsel redusere arbeidstiden til en ansatt uten at dette betegnes som kontraktsbrudd.

Unngår tvangsmulkt

Luftfartstilsynet påla flyselskapet å endre kontraktene etter å ha utført et såkalt HMS-tilsyn hos flyselskapet på Moss lufthavn Rygge i juni i fjor.

Trond Eirik Strand

Trond-Eirik Strand i Luftfartstilsynet er fornøyd med at Ryanair endrer kontrakten for de 180 baseansatte ved Moss lufthavn Rygge.

Foto: NRK

Tilsynet ble gjennomført etter at Ryanair hadde hatt sin norske base på Rygge i over tre år, og jevnlig fått kritikk fra norske fagforbund for dårlige arbeids- og lønnsforhold.

Ryanair ble også truet med dagbøter dersom de ikke etterkom kravet fra Luftfartstilsynet. Det blir det nå ikke noe av.

– Vi er fornøyde med at de har oppfylt minimumskravene i arbeidsmiljøloven, slik vi ser det. Derfor vil ikke Luftfartstilsynet gå videre med de tvangsmulkter som hadde begynt å løpe hvis de ikke hadde vært i henhold til kontraktene, sier Strand.

Ryanair sier at de har hatt klare regler om arbeidstider fra før, men at disse ikke har vært direkte knyttet til den enkelte arbeidskontrakten, slik arbeidsmiljøloven i Norge krever.

Det irske flyselskapet går nå likevel med på å knytte disse opplysningene til den enkelte medarbeiders arbeidskontrakt som et tillegg – selv om de fremdeles hevder at de sorterer under irsk lov, og ikke norsk.

Selskapet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere i dag.

– Tør ikke kjøre sitt eget løp

Trond-Eirik Strand i Luftfartstilsynet sier at Ryanair har vært samarbeidsvillige.

– Ryanair har hele tiden hatt en god dialog med oss, og vi opplever at de har samarbeidet med godt. Det endelige resultatet viser også at de er med på de forholdene vi ønsker å rette opp i.

Vegard Einan

Nestleder Vegard Einan i Parat tror Ryanair endrer kontraktene fordi selskapet ikke er trygg på sin egen sak.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

YS-foreningen Parat organiserer hovedtyngden av kabinansatte og piloter i Norge.

Nestleder Vegard Einan mener Ryanair ikke er trygg på sin egen sak så lenge de går med på norske myndigheters krav.

– Ryanair er utvilsomt ikke trygge i sine påstander. Hadde de vært det, så hadde de kjørt sitt eget løp. Vi har sett flere eksempler på at de ikke tør å kjøre løpet fullt ut når de blir utfordret av myndighetene. Hadde de vært trygge på at det var irsk lov som gjaldt i Norge, så hadde de ikke brydd seg om norske myndigheter i utgangspunktet.