Én sjåfør sørget for doblet sigarett-beslag ved grensa i fjor

Sigarettene skulle lovlig inn i landet, men sjåføren kjørte på grønt. – Da må vi forholde oss til regelverket, sier tollsjefen.

Sigarett-smugling

Denne bilen ble stoppet med 170 000 sigaretter i oktober. Men en annen sjåfør ble stoppet med hele fem millioner.

Foto: Tolletaten

Rettelse: NRK skrev først at tollerne gjorde beslag av 9,4 tonn snus i 2018. Tolletaten har gått gjennom tallene i ettertid og funnet ut at det har skjedd en systemfeil hos dem. Det reelle beslaget er tilsvarende tallet for 2017, opplyser kommunikasjonsdirektør Kim Guldbrandsen i Tolletaten.

De siste årene har det vært en jevn nedgang i antall personer som røyker daglig i Norge. Men ved norske grenseoverganger beslagla tollerne i fjor dobbelt så mange sigaretter som året før – hele 13 millioner.

Økningen skyldes i stor grad et enkelt beslag gjort på Svinesund i sommer.

Wenche Fredriksen

Seksjonssjef Wenche Fredriksen og de andre ved tollstasjonen på Svinesund hadde mye å gjøre på grenseovergangen i fjor.

Foto: Petter Larsson/NRK

– Det var et beslag på fem millioner sigaretter som egentlig skulle lovlig til et firma i Norge, men sjåføren deklarerte ikke sigarettene, forteller seksjonsleder Wenche Fredriksen ved grensekontrollen på Svinesund.

– Var det rett og slett en tabbe?

– Det vet jeg ikke noe om. Men noen gang kjører sjåførene feil, andre ganger kjører de på grønt fordi de ikke kjenner regelverket eller fordi det skal være lettvint. Men når man kjører på grønt, så har man valgt en fil. Da må vi bare forholde oss til regelverket, sier hun.

Beslaget har en «butikkverdi» i Norge på om lag 80 millioner kroner.

Stabil snus-beslag

Snus koster omtrent dobbelt så mye i Norge som det gjør i Sverige, noe som fører til at flere tar sjansen på å ta med noe ekstra hjem etter en handletur hos svenskene.

Det er lov å ha med 250 gram snus over grensa. Men i fjor stanset tollerne flere enn 1600 personer som forsøkte å ta med enda mer.

Beslag av snus på Svinesund

I 2018 tok tollerne på Svinesund 1,3 tonn snus fra norske grensehandlere. Varene på bildet ble tatt fra tre unge gutter som hadde tatt fergen mellom Sandefjord og Strömstad høsten 2017.

Foto: Tolletaten

– Det er stort sett nordmenn som har handlet enten på Svinesund eller på ferga mellom Strömstad og Sandefjord, sier Wenche Fredriksen, seksjonsleder ved grensekontrollen på Svinesund.

I fjor ble det beslaglagt fra rundt 1,3 tonn i 2018.

Beslaget tilsvarer omtrent 54.000 bokser med vanlig porsjonssnus. Et anslag basert på én boks med porsjonssnus som koster 45 kroner i Sverige, viser at det ble handlet snus for 2,4 millioner kroner som kjøperne altså aldri fikk med seg tilbake til Norge.

Øl-beslaget stuper

Når det gjelder øl, var det en stor nedgang i beslag i fjor, fra 575.000 liter i 2017 til 316.000 liter i fjor. Det var den minste mengden beslaglagt øl på ni år.