En nødvendig opprustning

– Det vil være et tap for Norge dersom Ringeriksbanen utsettes. Det sier regiondirektør Grete Karin Berg i NHO Buskerud. Hun mener Ringeriksbanen gir en nødvendig opprustning av jernbane mellom Norges to største byer.