Én kvinne i Islamsk Råds nye styre

Organisasjonen Islamsk Råd Norge har valgt nytt styre bestående av én kvinne og åtte menn, skriver Dagsavisen. Paraplyorganisasjonen har mellom 60-80 000 muslimer blant sine medlemmer. Det er 148 000 registrerte muslimer i Norge, ifølge SSB.