En konsulent har 70 rus-pasienter

- Tilbudet til rusmisbrukerne i Oslo for dårlig, sier Venstres Trine Skei Grande.

Rus
Foto: Scanpix

Rusmisbrukere i Oslo får et dårligere tilbud enn ruspasienter i resten av landet.

Det viser statusrapporten for legemiddel assistert rehabilitering (LAR), hvor rusmisbrukere får legemidler som metadon og subutex i stedet for heroin.

Trine Skei Grande (V)

DÅRLIG TILBUD: Venstres Trine Skei Grande mener rustilbudet i Oslo og Akerhus er for dårlig.

Foto: Audun Halaas/Venstre

I Oslo har hver konsulent 70 LAR-pasienter, til tross for at statusrapporten sier at de ikke bør ha mer enn halvparten av dette, noe flere andre regioner i landet overholder. Og til tross for at antallet pasienter har økt kraftig siden LAR ble startet for over ti år siden, har ikke midlene økt tilsvarende.

- Jeg er ganske sjokkert over at det er så stor forskjell mellom LAR-behandlingen i Midtnorge og på Østlandet. Jeg mener at antallet pasienter man har på Østlandet er uforsvarlig, sier Trine Skei Grande fra Venstre.

Færre pasienter = bedre tilbud

Ifølge LAR får er behandlingen dårligere på Østlandet fordi det er flere pasienter her.

- Det er en selvfølge at en pasient i for eksempel LAR i Midt-Norge, som har færre pasienter, får et bedre tilbud enn pasienter i Oslo og Akershus, forklarer avdelingsleder i LAR Øst, Kari Bussesund.

Er det mulig å gi et forsvarlig tilbud med 70 pasienter per konsulent?

- Nei det er det ikke, vi skulle ønsker at vi kunne gi de et bedre tilbud, sier Busserud.

- Ønsker mer kompetanse

I Akershus har fastlegene en større del av ansvaret for gi LAR behandling, så der er 445 pasienter fordelt på to konsulenter.

Hvis har Akershus har 222 pasienter per konsulent, hva slags tilbud får rusmisbrukerne der da?

- Siden LAR ble bygget opp i Akerhus har de hatt en førstelinjetilnærming, så de har en noe annen oppbyggning enn Oslo har hatt. Men det er alltid ønskelig med mer kompetanse i alle ledd, sier Busserud.