En hjulgraver har fått stans

En hjulgraver har fått stans på Ring 3 ved Shell Ullern. Hjulgraveren står i venstre felt og blokkerer for trafikken. Tungberger er rekvirert.