Hopp til innhold

Én helsesøster på 1300 elever

Trettenhundre elever må dele én helsesøster ved videregående skoler her i fylket. Det viser en ny rapport fra fylkesrevisjonen.

Vaksine

Mange om beinet.

Foto: Junge, Heiko / Scanpix

Elevombud

Elevombud Rune Vold er kritisk

Foto: Anette Torjusen / NRK

Østfold og Akershus fylkesrevisjon har gjennomgått skolehelsetjenesten i fylket med spesielt fokus på helsesøster-tjenesten.

– Diskutert i mange år

Fylkesrevisjonen har sett på to punkter ved skolehelsetjenesten:

 • Er det forskjeller i skolehelsetjenestetilbudet ved videregående skoler fra kommune til kommune og mellom de videregående skolene innen samme kommune?
 • Sammenlign tilbudet for skolehelsetjenesten ved de videregående skolene i Østfold med tilgjengelig informasjon om tilbudene i Oslo og Akershus, samt med eventuelle nasjonale anbefalinger.

Den ferske rapporten viser at det er store forskjeller fra kommune til kommune her i fylket og leder av Landsgruppen for helsesøstre i Østfold, Renate Rosèn Skinne, er ikke overrasket for situasjonen har vært alvorlig i mange år.

– Vi vet jo om dette og har vært klar over det i mange år. Vi har diskutert, pratet om dette, dratt det frem og sagt fra, uten at det har hjulpet. Vi har ikke fått mer ressurser til tross for den store økningen i elevantall, forteller hun.

Hun håper nå at denne rapporten er den som skal til for at noe skal skje, for det er ingen av de videregående skolene i Østfold som følger den statlige normen på 800 elever per helsesøster i 100 prosent stilling.

– Jeg håper vi nå kan sette oss ned med kommunene og fylket og finne en måte å komme ut av dette på og finne gode løsninger.

– Viktig tid

Elevombud i Østfold, Rune Vold er kritisk til at det er så dårlig fatt med tilbudet. I tillegg til at elevene må vente lenge på å få hjelp, er det også svært varierende åpningstider. Han liker dårlig at det er dårlig tilbud i en periode av ungdommenes liv hvor det er viktig å være til stedet.

Det skjer masse i livene deres, både privat og på skolen i tillegg til det helsemessige. Det er nå de har størst behov for helsesøster-tjenesten for å legge et godt grunnlag for resten av deres liv.

Han håper på flere ressurser, bedre åpningstider og et bedre tilbud.

– Ikke like viktig?

I dag er det kommunene som har ansvaret for helsesøster-tjenesten. Leder av helsekomiteen i fylket, Inger Christin Torp, tror tiden er moden for at fylket får ansvaret ved sine skoler.

– Ja, absolutt, men da må staten overføre ansvar og penger til oss. Jeg tror det vil bidra til å gi et bedre tilbud til fylkets videregående skoler og et mer likt tilbud.

Hun liker dårlig tallene fra fylkesrevisjonen og ser helt klart at det er på tide å ta noen grep.

– Vi må gå i dialog med kommunene om dette. Jeg tror nok kommunene tar dette alvorlig, men mange kommuner sliter og ser ikke videregående skole som like viktig. Det må vi gjøre dem oppmerksom på at vi er, sier hun.

Skolene:

Her er oversikten over dekningen per helsesøster i 100 prosent stilling ifølge beregningene til fylkesrevisjonen.

 • Borg 879
 • Greåker 1079
 • St. Olav 1284
 • Kalnes 1165
 • Kirkeparken 1588
 • Malakoff 1533
 • Mysen 1270
 • Askim 1603
 • Halden 1042
 • Frederik II 1511
 • Glemmen 1634

Det betyr at antall elever på de videregående skolene i Østfold er fra cirka ti prosent til cirka 100 prosent høyere enn det helsesøsterdimensjoneringen i den nasjonale anbefalingen legger opp til.