En halv jernbanemilliard til nytt signalsystem

Etter mange forsinkelser på grunn av nytt signalanlegg, blar regjeringen opp 544 millioner kroner.

Ketil Solvik Olsen

ÅPNET: Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen åpnet det nye signalanlegget på Østre linje i august i år.

Foto: Heidi Gomnæs / NRK

Jernbaneverket valgte å sette i drift det nye signalsystemet på Østre linje, som er først ut med å teste det nye anlegget, selv om de kjente til at det har feil som kunne føre til forsinkelser. Nå kommer det penger for å få fortgang i utbedringene.

Samferdselsminister Ketil Solvik Olsen sto for åpningen i slutten av august i år da landets første jernbanestrekning med nytt signalanlegg ble åpnet.

Vurderer busser

Østre linje har vært test-strekning for det nye signalsystemet, kalt ERTMS (European Rail Traffic Management System), og målet var å få landets mest moderne jernbanestrekning. I stedet har forsinkelsene stått i kø.

Askim stasjon

HALV TIME: Forsinkelser opp mot en halv time har nærmest blitt hverdagskost for pendlerne på Østre linje etter at det nye signalanlegget ble tatt i bruk.

Foto: Petter Larsson / NRK

Signalfeil står i dag for rundt femti prosent av alle togforsinkelser i Norge, men med det nye systemet vil det bli forbedringer, lovet Jernbaneverket.

NSB på sin side har sagt at hvis forsinkelsene fortsetter, må de vurdere å sette inn busser.

Østfoldbanen har hatt opp til en halv time forsinkelser på grunn av problemer med systemet som har kostet over en milliard å utbedre.

Regjeringen bevilger 544 millioner kroner til å få fart på arbeidet med det nye signalsystemet ERTMS, som skal få togene her i landet til å holde ruten.

Det europeiske systemet er allerede på plass på Østfoldbanens østre linje, og nå står Ofotbanen, Nordlandsbanen og Bergensbanen for tur. Sistnevnte strekning har opplevd uker der 40-50 prosent av togene er forsinket, skriver Aftenposten.

– Potensial for raskere utbygging

Men selv om regjeringen øker bevilgningen til nytt system med 85 prosent sammenlignet med 2015-budsjettet, kan den ikke tallfeste hvor mye raskere utbyggingen vil gå.

– Vi kan ikke være helt konkrete på hvor mye vi greier å forsere utbyggingen, sier statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet.

John-Ragner Aarset

IKKE KONKRET: John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet klarer ikke å være konkret på hvor stor fortgang pengene vil gi.

Foto: Hallgeir Braastad / NRK

Sverre Kjenne i Jernbaneverket sier det er potensial for raskere utbygging, selv om tidsplanen allerede er stram. De ekstra pengene kommer uansett godt med.

– Det gjør at vi kan få ut anbud på utbygging av ERTMS neste år. Det kan også gjøres forberedende arbeider på de første linjene, som å grave grøfter. Dette gjør at vi reduserer risiko, at selve utbyggingen blir bedre forberedt.

Regjeringens forslag til statsbudsjett legges fram onsdag.