Møter ikke opp til tjeneste i Sivilforsvaret

En av ti møter ikke opp som de skal til tjeneste i Sivilforsvaret i Oslo og Akershus. De risikerer bøter på opptil 10 000 kroner.

Sivilforsvaret

TIL TJENESTE: Sivilforsvaret blir benyttet ved blant annet brann, flom og leteaksjoner.

Foto: Anne Marie Hvattum / NRK

– Det er ikke vi som setter straffen. Men det vi ser er at bøtene ligger på mellom 5000 -10 000 kroner avhengig av inntekt, sier sivilforsvarsinspektør Tom Labråten.

Sivilforsvaret i Oslo og Akershus har omlag 650 tjenestepliktige som innkalles til øvelse et par ganger i året. Men en av ti av disse møter altså ikke opp som de skal, forteller Labråten. De blir rutinemessig anmeldt til politiet.

– Det er ikke snakk om at vi tar de som bare har unnlatt ett fremmøte. De som er anmeldt nå har manglende fire fremmøter etter hverandre.

– Det er viktig å prøve å få disse inn på øvelser av hensyn til dem som møter. På grunn av rettferdighetsprinsippet.

Kalles inn ved katastrofer

Sivilforsvaret var i aksjon under storbrannen i Lærdalsøyri sammen med brannfolk og politi. Det er ofte i slike katastrofer at tjenestepliktige kalles inn, sier Labråten.

– I fjor ble Oslo og Akershus tilkalt på ni hendelser. Hovedsakelig brann. Men også noen leteaksjoner.

– Når det ikke møter til tjeneste? Hva bruker de som grunn?

– Det kan være at de ikke er motivert. De føler at de ikke har tid. Det kan også være økonomi. Mange vil tape mye penger på å møte til tjeneste.

– Er det for dårlig betalt?

– Ja, etter min oppfatning belønner vi dem som møter altfor dårlig.

Her er et par hendelser fra i fjor der Sivilforsvaret bidro: