En av ti biler var norske

Lastebileiernes tellingsdøgn var ferdig klokken 12. Ved Svinesund var mindre enn hver tiende vogntog norsk.

Trafikktelling Svinesund
Foto: Birger Kjølberg / NRK

Grenseovergangene i en særstilling

Svinesund-tellingen skiller seg klart ut fra de andre 19 tellepunktene i landet. Ved Østfold-gransa var 91 % av de 2.763 vogntogene som ble registrert i løpet av de 24 timene utenlandske.

Erik Graarud oppsummerer vogntogtellingen på Svinesund, etter NLF's 24-timersaksjon.

Erik Graarud tolker funnene i tellingen til reporter Birger Kjølberg.

Nærmest kom tellepunktet på Rv 2 ved Kongsvinger, også tett ved en grenseovergang. Her var 405 av 573 registrerte passerende vogntog utenlandske, altså 71 prosent. Landsgjennomsnittet viste 23.667 registrerte vogntog, 15.226 av dem norske. 36 % av dem var utenlandske.

NLF: For mange

NLF tolker tallene dithen at både med og uten grensetellingene i bildet, så er tallet for høyt.

- Trekker vi fra tallene fra Svinesund og Kongsvinger, er fremdeles mer enn ett av fire vogntog utenlandske. Vi syns det er høyt.

- Men denne tellingen viser bare hvor mange utenlandske vogntog det er i Norge akkurat nå - ikke hvor lenge de blir her, og ihvertfall ikke hva de eventuelt finner på av ulovligheter?

- Det er det vi ikke vet. Det vi vet er at ulovlig kabotasjekjøring har økt. Vi har ingen tall, denne tellingen er noe vi har gjort nå for å få tall å sammenligne med senere. Det kommer en ny, tilsvarende aksjon senere.

NLF Hedda Klemetzen

- Vi skal utføre flere slike tellinger framover, sier NLF's pressekontakt Hedda Klemetzen.

Foto: Jon Terje Hellgren Hansen / NLF

Svenskene forsker

Lastebileier-forbundet gjør dermed som svenskene, der telling av utenlandske vogntog ble gjort årlig i en årrekke fram til 2010. Det har gitt grunnlag til å gjennomføre slike analyser som NLF også planlegger. I Sverige brer den ulovlige kabotasjekjøringen om seg, og NLF tror ikke det er anderledes i Norge.

– Vi kan selvfølgelig ikke si noe om hvor mange av de utenlandske kjøretøyene vi har telt som kjører ulovlig, sier NLF's administrerende direktør Geir A. Mo

- Ser vi resultatet opp den svenske studien, samt hva våre medlemmer er vitne til ute på veien, er det likevel rimelig å anta at en høy andel av den utenlandske tungtrafikken utfører ulovlig kabotasje som truer vår næring.

Mo mener norsk transportnæring må ta til seg det NLF mener tellingen viser, og klargjøre regelverket og bevilge nok penger til kontroll.