En av fire mer redd gjengvold

Hver fjerde innbygger i Oslo og Akershus er blitt mer redd for å oppholde seg på offentlige steder etter gjengoppgjørene den siste tiden.

Båre på Aker Brygge
Foto: Heiko Junge / Scanpix

En meningsmåling Visendi har gjort for NRK Østlandssendingen viser at en av fire i vårt distrikt har blitt mer redd for å oppholde seg på offentlige steder etter flere tilfeller av slagsmål og skyting på åpen gate den siste tiden.

Over halvparten av de spurte i undersøkelsen svarte at de i liten eller svært liten grad har blitt mer utrygge av medias oppslag om gjengvold.

27 prosent er blitt mer redd

Undersøkelsen tar for seg hvordan folks frykt for gjengkriminalitet påvirkes av de mange medieoppslagene den siste tiden, og deltagerne i har blitt bedt om å svare på dette spørsmålet:

De siste dagene har det vært mye fokus i media på gjengkriminalitet etter skyteepisoden på Aker Brygge i Oslo. I hvilken grad er du blitt mer utrygg på å oppholde deg på offentlige steder, etter media sitt fokus på gjengkriminalitet i Oslo?

Svaralternativene var "I svært liten grad", "I liten grad", "Uendret", "I noen grad", "I svært stor grad" eller "Vet ikke".

I Oslo svarte 27 prosent at de har i noen eller svært stor grad blitt mer utrygge av medias dekning av gjengkonfliktene i hovedstadsområdet. Dette er mer enn landsgjennomsnittet på 26 prosent, selv om forskjellen er innenfor undersøkelsens feilmargin.

55 prosent sier de i liten eller svært liten grad har blitt mer utrygg på å oppholde seg på offentlig sted, mot 50 prosent på landsbasis.

- Oslo er trygg

Politimester i Oslo, Anstein Gjengedal.
Foto: Jarl Fr. Erichsen / Scanpix

Oslos politimester Anstein Gjengedal forstår folks frykt, men sier det ikke er blitt farligere å oppholde seg i Oslo

- Det er litt flaks i dette, men ingen uskyldige er blitt rammet i de siste skyteepisodene.

Politimesteren ber folk tenke på hvor mange som er i Oslo hver dag.

- Sjansen for å bli skadet er forsvinnende liten, sier Gjengedal, og fortsetter: - Men disse episodene skaper en utryggsfølelse som vi i politiet må ta på alvor og forsøke å rette opp.

En av seks upåvirket

17 prosent av de spurte osloboerne mener at deres frykt for gjengkriminalitet er uendret av medias oppslag den siste tiden. For hele landet var dette tallet 23 prosent.

For Oslo og Akerhus under ett mener 19 prosent at de ikke har blitt påvirket i noen spesiell retning, 53 prosent mener de i liten grad har blitt mer utrygge, mens 28 prosent sier de i stor grad har blitt mer utrygge etter den siste tidens oppslag. 

Tallene antyder også store tildels forskjeller mellom Oslo Nord, Øst, Sør og Vest, men utvalget er ikke stort nok til å si noe sikkert om disse forskjellene.

Undersøkelsen er gjennomført av Visendi AS mellom 25. og 29. august i år. Et landsrepresentativt utvalg på 1073 personer i alderen 16 til 82 år har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført elektronisk.

 

Spørreundersøkelse om gjengvold

.